Verkenning vervolgprogramma DuurzaamDoor, augustus 2015