Voedsel

DuurzaamDoor verbindt regionale en nationale organisaties die werken aan duurzaam voedsel met elkaar en stimuleert hen om met en van elkaar te leren. Zo willen wij projecten in de regio te versterken en de aansluiting van het landelijke beleid op deze projecten verbeteren. De stip aan de horizon is: een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. DuurzaamDoor wil bijdragen aan de daarvoor noodzakelijke inspiratie, (sociale) innovatie en kennis. Doelgroep zijn ’de vijf O’s’: Ondernemers, Onderwijsinstellingen, Onderzoekers, maatschappelijke Organisaties en Overheid.

Binnen voedsel focust DuurzaamDoor op:

De lemniscaat in deze afbeelding geeft het leerproces weer dat DuurzaamDoor tot stand wil brengen tussen beleid en kennis op nationaal niveau, en de praktijk van regionale initiatieven.