Onderwijs over voedsel

Als kinderen nu eens meer zouden leren over hun eten?! Als we de koks van nu en van de toekomst anders leren koken?! Door het ondersteunen van diverse onderwijsactiviteiten wil DuurzaamDoor bijdragen aan een verandering in bewustzijn en gedrag als het gaat om voedsel.

Duurzame vernieuwers in de voedselketen

Voor DuurzaamDoor interviewt Wageningen University een aantal duurzame vernieuwers in de voedselketen. De opbrengsten van deze interviews worden verwerkt in 'Smaakmissies', verdiepende lessen en excursies bij Smaaklessen. Smaaklessen en de bijbehorende Smaakmissies zijn een onderwijsprogramma voor het primair onderwijs waarbij het beleven van voedsel centraal staat. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen.

Dutch Cuisine in het koksonderwijs

Dutch Cuisine, een organisatie van Nederlandse chefs, wil het koksonderwijs aan ROC’s helpen veranderen met meer aandacht voor duurzaamheid. Niet alleen de herkomst van producten, zijn ze biologisch en komen ze van ver of dichtbij, maar vooral ook de samenstelling van het menu is een belangrijke insteek: Wat ligt er op je bord? Dutch Cuisine streeft bijvoorbeeld naar een menu met 80% groenten en 20% vlees/vis. De vijf principes van Dutch Cuisine zijn: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en waarde.

Masterclass Voedseltransitie

In november 2015 start de tweede editie van de Masterclass Voedseltransitie. De eerste editie was in juni-november 2015. Deze vijfdaagse masterclass neemt je mee in het transitiedenken. Je maakt kennis met de belangrijkste problemen in ons voedselsysteem, leert hoe veranderingen werken en hoe jij daar vanuit jouw eigen praktijk aan bij kunt dragen. De Masterclass is een initiatief van De Schaal van Kampen in samenwerking met onder meer DRIFT en DuurzaamDoor. Voor meer informatie en aanmelden: De Schaal van Kampen.

Revolutionary trends in food

In 2015 organiseerde het OnderwijsVernieuwingsProgramma Voedsel & Consument in samenwerking met DuurzaamDoor de Inspiratiedag Food over ‘Revolutionary trends in food’. Onder andere docenten uit het groene onderwijs zochten samen naar inspiratie voor bijvoorbeeld eiwitbronnen en duurzame verpakkingen. In 2016 wordt deze inspiratiedag weer georganiseerd. Het verslag van 2015 staat op www.groenkennisnet.nl