Stadslandbouw

Landbouw in de stad zorgt voor betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen eten en omgeving. Het is een broedplaats voor nieuw ondernemerschap, actief burgerschap en ook voor een vernieuwende overheid. Stadslandbouw kan bijdragen aan gezondheid en welzijn in de stad.

Kennisknooppunt Stadslandbouw

DuurzaamDoor bouwt samen met een aantal partners aan een breed kennisnetwerk stadslandbouw voor de vijf O’s. In 2015 is hiervoor een verkenning uitgevoerd samen met het Stedennetwerk Stadslandbouw en Wageningen University. Het doel is om ervaring te delen, van elkaar te leren en samen knelpunten op de agenda te zetten.

10 tips voor stadslandbouw

De korte film hierboven en de flyer ‘10 tips voor stadslandbouw’ zijn het resultaat van enkele pilots rond stadslandbouw die in 2014 werden uitgevoerd door deelnemers aan het Stedennetwerk Stadslandbouw en DuurzaamDoor. Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw. Het biedt de deelnemers de ruimte om gezamenlijk blokkades aan te pakken, elkaar te inspireren, richting te geven aan beleid en kansen te grijpen. Lees de projectomschrijving Stedennetwerk Stadslandbouw.

Het Stedennetwerk faciliteert de LinkedIn-groep ‘Stedennetwerk Stadslandbouw’ waarin interessante discussies plaatsvinden en kennis, ervaring en informatie wordt gedeeld. Deelname is open voor iedereen die geïnteresseerd is in stadslandbouw.