Voortgang Bouwen

Kennissessie: Hoe kan natuurinclusieve landbouw groeien?

De vragen die we daarbij stelden waren: Wat zijn kenmerken van het huidige systeem? Waar loopt het vast? Wat zijn de dogma's die verandering tegenhouden binnen het huidige agrarische systeem? Met als onderliggende vraag: hoe kan natuurinclusieve landbouw gaan groeien?

Biodiversiteit natuurinclusief bouwen, Stuurgroep 28 febr 2019