Water

Wie in Nederland woont, leeft met water. Bewust omgaan met water is dan ook cruciaal. Goed drinkwater is schaars, kennis over zuinig gebruik is belangrijk. Water is de bron van alle leven op aarde maar het vormt ook – onder meer als gevolg van klimaatverandering – een bedreiging voor lager gelegen gebieden zoals Nederland. Waterveiligheid is dus een noodzaak. Kennis over water(diensten) is een exportproduct van Nederland en daarmee ook van economisch belang. De vraag naar specialistische kennis over water- en deltatechnologie gaat toenemen. Tot slot is water ook leuk: waterrecreatie is voor een steeds grotere groep de ultieme vorm van ontspanning.