Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs

Het 'Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs - Ik, wij en de wereld' is een document dat de samengevoegde input weergeeft van ruim 100 personen van ruim 50 organisaties, afkomstig uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties.Het whitepaper is in 2015 aangeboden aan het platform 2032.

Platform 2032

Staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij heeft leraren, leerlingen, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere belangstellenden opgeroepen tot een dialoog over de toekomst van het onderwijs.

Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond 2032 naar hun eerste baan. Wat moeten zij leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?

Het platform Onderwijs2032 zoekt naar antwoorden op deze vragen. In het najaar van 2015 moet een advies voor het kabinet gereed zijn over de toekomst van het onderwijs.

Download: