Young people, education, and sustainable development

Exploring principles, perspectives, and praxis - Peter Blaze Corcoran en Philip M. Osano (redactie)

Jonge mensen hebben een groot aandeel in de huidige en toekomstige staat van de aarde. Ongeveer de helft van de menselijke bevolking is onder de 25. Als de energie, tijd en kennis van jonge mensen een verkeerde kant opgeleid wordt in de richting van geweld, terrorisme, sociaal isolerende technologieën en onduurzame consumptie, loopt onze beschaving grote risico’s. Aan de andere kant is het een enorme kans voor de maatschappij als jonge mensen op een positieve manier bij kunnen dragen aan alle aspecten van duurzame ontwikkeling. Om dit te bereiken hebben jonge mensen onderwijs, politieke ondersteuning, hulmiddelen, vaardigheden en hoop nodig.

Het boek ‘Young people, education, and sustainable development’ geeft een wereldomvattend beeld van initiatieven op het gebied van educatie  voor en door jonge mensen die tot doel hebben om de transitie naar duurzaamheid te realiseren. Het boek bevat 38 essays, geschreven door 68 auteurs uit 25 landen, die samen een grote diversiteit in geografie, geslacht en generatie vertegenwoordigen. De inleiding is geschreven door de Nobelprijs voor de Vrede winnaar Wangari Maathai, het voorwoord door Gus Speth, en het nawoord door Ruud Lubbers.

Nederlandse bijdragen zijn afkomstig van Sanne van Keulen, Gabi Spitz, Maayke Damen, en Erik Thijs Wedershoven, voormalig jongerenvertegenwoordigers van de Verenigde Naties en van Arjen Wals, Universitair Hoofdocent Educatie- en Competentiestudies aan de Wageningen Universiteit.

Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een financiele bijdrage van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

“De ontwikkeling van leiderschap bij jongeren heeft altijd een centrale rol gespeeld in mijn professionele werk. Jonge mensen hebben duurzame ontwikkeling veel te bieden en zouden deel moeten nemen aan de planning voor de toekomst van onze planeet. Deze rijke collectie van theoretische en praktische benaderingen laat duidelijk het groeiende besef en de reactie van jongeren op deze uitdaging zien. Ik ben in het bijzonder blij met de aandacht die besteed wordt aan de rol die vaak ondervertegenwoordigde regio’s van de wereld, de rol van vrouwen en de aandacht voor het World Charter voor een vreedzame en duurzame wereld.”
Julia Marton-Lefèvre, Algemeen Directeur IUCN

“Dit boek is een rijke globale schakering die de onderlinge verbanden tussen jeugd, onderwijs en duurzame ontwikkeling weergeeft. Wat bijzonder interessant is, is dat het laat zien hoe onderwijs, op ieder niveau een belangrijke motor kan zijn achter duurzame ontwikkeling. Dit werk is een belangrijke bijdrage aan de United Nations Decade of Education for Sustainable Development.”
Goolam Mohamedbhai, secretaris generaal van de Vereniging van Universiteiten in Afrika.

“Dit belangrijke en vakkundige boek komt op een kritiek tijdstip…. Een grote kracht van dit boek is dat het theoretische en praktische inzichten betreffende het onderwijs voor duurzame ontwikkeling voor en door jonge mensen verenigt. Het is geschreven vanuit diverse culturele perspectieven van over de hele wereld. Lezers, vooral jonge mensen en hun leraren, zullen het boek goed getimed en relevant vinden. Ik hoop dat het de jongere generatie zal inspireren om betrokken te raken bij de uitdagingen die ons staan te wachten.”
James Gustave Speth, Voormalig hoofd van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

“Het is mijn hoop dat u net als ik geïnspireerd zult raken door Young People, Education, and Sustainable Development: Exploring Principles, Perspectives, and Praxis, want de verhalen in dit boek  staan vol met de mogelijkheden die tevoorschijn komen als we jonge mensen erkennen en ondersteunen.”
Ruud Lubbers, Voormalig minister-president en voormalig Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties

Voor meer informatie over het boek gaat u naar Wageningen Academic Publishers. Hier kunt u het boek ook bestellen.