Zeeuwse ondernemers en de 7 vensters op succes

Het boek ‘zakendoen in de nieuwe economie’ van Marga Hoek schetst ‘zeven vensters op succes’. Ze zijn leidend om succesvol te kunnen ondernemen in de toekomst.

In opdracht van het Zeeuwse Programma DuurzaamDoor hebben de Green Agents de inhoud en de aanpak van het boek vertaald naar een aanpak die herkenbaar is voor Zeeuwse ondernemers. Zij rapporteren voor elk van de 'zeven vensters op succes' over minimaal 2 bedrijven.

De publicatie is een cocreatie van 9 Green Agents, 23 Zeeuwse CEO’s, 5 Zeeuwse kennisinstituten en opleidingscentra en 75 professionals uit het Zeeuwse veld. Marga Hoek is initiatiefnemer van De Groene Zaak. Samen met Ira von Harras van Het Groene Brein Roots schreef zij het voorwoord.

De Green Agents zijn jonge ambassadeurs voor duurzaamheid, van het studentenleerwerkbedrijf Inceptio.

Het Zeeuwse programma 'Duurzame Ontwikkeling', dat valt onder het landelijke programma DuurzaamDoor, richt zich geheel op Circulaire Economie. De provincie Zeeland geeft jongeren een prominente plek in de ideeënontwikkeling en uitvoering.

Download: