Onderwijs lopende projecten voortgang

Activiteiten Leren voor Morgen

Main content

De coöperatie Leren voor Morgen is een groep samenwerkende organisaties die zich inzet voor leren voor duurzame ontwikkeling; zowel binnen als buiten het onderwijssysteem, van peuter tot professional. De coöperatie vertegenwoordigt haar leden op landelijk niveau, waarbij de verschillende organisaties actief worden betrokken.

Met elkaar vormen de samenwerkende organisaties de landelijke alliantie voor de Sustainable Development Goal die gericht is op Kwaliteitsonderwijs voor duurzame ontwikkeling (SDG 4).

Per onderwijssector heeft Leren voor Morgen een actief onderwijsnetwerk:

De gezamenlijke helpdesk van Leren voor Morgen is er voor iedereen die hulp zoekt om duurzaamheid in het onderwijs te integreren.

Advies Duurzaamheid in Curriculum.nu 

Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Leren voor Morgen draagt vanaf het begin van dit proces bij aan 5 van de in totaal 9 gebieden. ‘Duurzame ontwikkeling’ is mede door de inzet van Leren voor Morgen een belangrijke oriëntatie voor deze leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen de huidige kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Eind 2019 gaan de resultaten naar de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om het vervolgproces te bepalen.

Projecten

De coöperatie Leren voor Morgen laat met onderwijsprojecten van haar leden zien hoe concreet bijgedragen kan worden aan de transitie naar een duurzame samenleving. 

Thema