voortgang

Over DuurzaamDoor

DuurzaamDoor brengt overheden en maatschappelijke initiatieven samen. Leren en samenwerken staat hierin centraal. We bouwen netwerken, we verbinden en delen leerervaringen met als doel: duurzame ontwikkelingen versnellen.

Over duurzaamdoor

DuurzaamDoor is een multistakeholder kennisprogramma van overheden en maatschappelijke organisaties, waarvan het programmabureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toegankelijkheid duurzaamdoor.nl

Volg ons