DuurzaamDoor gaat duurzaam verder

Samen met andere overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en 'onderop' (maatschappelijke organisaties) werkt de Rijksoverheid aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Dat staat in de kamerbrief van 7 juli 2017 en het beleidskader.

DuurzaamDoor kiest voor voor een vernieuwde aanpak. Partners van DuurzaamDoor werken samen aan een nieuwe economie. De uitgangspunten voor de periode 2017-2020 zijn:

  • ketens (circulair)
  • (lokaal) sociaal ondernemerschap
  • meervoudige waardencreatie

Regionale ontwikkeling

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt verder op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Ook in deze periode blijven de thema’s circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water belangrijk. Maar er komt meer aandacht voor:

  • regionale duurzaamheidsnetwerken
  • integrale regionale ontwikkeling
  • integrale gebiedsontwikkeling
  • de omgevingswet

Verbinden

DuurzaamDoor wil de dagelijkse praktijk van scholen, bedrijven en organisaties duurzamer maken. Partners uit de 6 O’s werken op alle niveaus samen aan een duurzamer Nederland. DuurzaamDoor wil in deze nieuwe periode het landelijk, regionaal en lokaal niveau verbinden. Daarbij is ruimte voor maatwerk, verschillen en eigen accenten.

Het beleidskader beschrijft de vernieuwende samenwerking tussen de 6 O’s. Agenderen, programmeren en uitvoeren van de activiteiten vindt gezamenlijk plaats. De partners streven naar een goede balans tussen:

  • landelijke inspanning
  • regionale accenten
  • het benutten en waarderen van de kracht van onderop.

Coöperatief samenwerken

In deze nieuwe periode krijgt het 'coöperatief samenwerken' steeds meer vorm. Het gaat daarbij meer om investeren dan om financieren en subsidiëren. Samen bereik je meer en met meer impact. De 6 O’s moeten meer coöperatie durven tonen in de dubbele betekenis: co-opereren in voor- en tegenspoed bij initiatieven die een duurzame, groene economie bevorderen én coöperatie durven aangaan. Het is de uitdaging van DuurzaamDoor om de regionale en lokale samenwerking verder te versterken. Tegelijkertijd moet de kracht van een nationaal programma worden benut.

De komende periode gaan we deze website klaar maken voor deze nieuwe fase. Hou de site daarom in de gaten voor meer informatie, want we gaan Duurzaam verder!

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

07.12.18

Update: Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

Groningen Marc Venema _ Shutterstock.com_.jpg

Tot en met 14 december is het nog mogelijk een uitvraag te nomineren voor...

01.11.18

Kenmerken 'Leefwereld' actieve burger in kaart

buurtfestival

'Leefwereld' is de typering voor actieve burgers en ondernemende...

24.10.18

Boek Natuur- en milieueducatie toen en nu

Natuur- en milieueducatie kent een lange traditie. Op 2 november 2018 komt...

11.10.18

Van serious game tot regenbiertjes en creatieve oplossingen voor watervraagstukken

Een serious game rond klimaatadaptatie, virtual reality expedities, een...

02.10.18

Doe mee aan de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit!

Eva-Lanxmeer_Culemborg.jpg

Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en...

Tweets

Duurzaam Kantoor
The latest The DuurzamerWerken Daily! https://t.co/pSXOtbZGTC Thanks to
12 uur 37 min ago
DUURZAAMDOOR
Kansen voor duurzaam onderwijs in het nieuwe curriculum. https://t.co/76X6ooJk6g https://t.co/65MB59bDlH
14 uur 17 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : Een Gezonde Start wordt uitgebreid met Groene Scholing - Kinderopvangtotaal https://t.co/JzxfPaXtIu
19 uur 6 min ago
DUURZAAMDOOR
Netwerkbijeenkomst , nieuwe manieren om verduurzaming van de leefomgeving te realiseren. https://t.co/GngQxC7jJv
19 uur 16 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : Leiderschap! De ASN Bank zet negatieve impact op biodiversiteit als schuld op haar balans als eerste bank ter werel… https://t.co/uqLjzids05
1 dag 19 uur ago