DuurzaamDoor gaat duurzaam verder

Samen met andere overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en 'onderop' (maatschappelijke organisaties) werkt de Rijksoverheid aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Dat staat in de kamerbrief van 7 juli 2017 en het beleidskader.

DuurzaamDoor kiest voor voor een vernieuwde aanpak. Partners van DuurzaamDoor werken samen aan een nieuwe economie. De uitgangspunten voor de periode 2017-2020 zijn:

  • ketens (circulair)
  • (lokaal) sociaal ondernemerschap
  • meervoudige waardencreatie

Regionale ontwikkeling

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt verder op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Ook in deze periode blijven de thema’s circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water belangrijk. Maar er komt meer aandacht voor:

  • regionale duurzaamheidsnetwerken
  • integrale regionale ontwikkeling
  • integrale gebiedsontwikkeling
  • de omgevingswet

Verbinden

DuurzaamDoor wil de dagelijkse praktijk van scholen, bedrijven en organisaties duurzamer maken. Partners uit de 6 O’s werken op alle niveaus samen aan een duurzamer Nederland. DuurzaamDoor wil in deze nieuwe periode het landelijk, regionaal en lokaal niveau verbinden. Daarbij is ruimte voor maatwerk, verschillen en eigen accenten.

Het beleidskader beschrijft de vernieuwende samenwerking tussen de 6 O’s. Agenderen, programmeren en uitvoeren van de activiteiten vindt gezamenlijk plaats. De partners streven naar een goede balans tussen:

  • landelijke inspanning
  • regionale accenten
  • het benutten en waarderen van de kracht van onderop.

Coöperatief samenwerken

In deze nieuwe periode krijgt het 'coöperatief samenwerken' steeds meer vorm. Het gaat daarbij meer om investeren dan om financieren en subsidiëren. Samen bereik je meer en met meer impact. De 6 O’s moeten meer coöperatie durven tonen in de dubbele betekenis: co-opereren in voor- en tegenspoed bij initiatieven die een duurzame, groene economie bevorderen én coöperatie durven aangaan. Het is de uitdaging van DuurzaamDoor om de regionale en lokale samenwerking verder te versterken. Tegelijkertijd moet de kracht van een nationaal programma worden benut.

De komende periode gaan we deze website klaar maken voor deze nieuwe fase. Hou de site daarom in de gaten voor meer informatie, want we gaan Duurzaam verder!

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

12.07.18

Circulaire stad? Laat zien dat het kan

In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair strijden multidisciplinaire...

14.05.18

De Duurzame Dinsdagprijs

Duurzame Dinsdag is hét evenement om politiek Den Haag en de maatschappij...

26.04.18

Nieuwe impuls voor maatschappelijk initiatief in Amsterdam


Amsterdam kent veel betrokken bewoners die hun buurt en medebewoners op...

10.04.18

Memoriam Peter van Luttervelt (1956 – 2018)

Een enthousiaste, inspirerende en ondernemende DuurzaamDoor partner is...

05.04.18

10e editie Voorleesactie landelijke Dag van de Duurzaamheid

Op woensdag 10-10 is het de 10e editie van de Voorleesactie op de...

Tweets

DUURZAAMDOOR
RT : *We lijken duurzaamheid echt te omarmen, er is geen excuus meer om niets te doen* ⁦⁩ ⁦⁩… https://t.co/yJBz2SGyur
1 uur 24 min ago
DUURZAAMDOOR
*We lijken duurzaamheid echt te omarmen, er is geen excuus meer om niets te doen* ⁦⁩ ⁦⁩… https://t.co/yJBz2SGyur
16 uur 37 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : Merk jij als dat een goede samenwerking noodzakelijk is voor de , maar niet mak… https://t.co/ZaXVsd07XP
19 uur 20 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : Diverse hogescholen gaan de SDGs in hun onderwijsprogramma’s integreren. Hoewel veel hogescholen al wat doen met du… https://t.co/FmLh98ZOXe
1 dag 1 uur ago