DuurzaamDoor gaat duurzaam verder

Samen met andere overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en 'onderop' (maatschappelijke organisaties) werkt de Rijksoverheid aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Dat staat in de kamerbrief van 7 juli 2017 en het beleidskader.

DuurzaamDoor kiest voor voor een vernieuwde aanpak. Partners van DuurzaamDoor werken samen aan een nieuwe economie. De uitgangspunten voor de periode 2017-2020 zijn:

  • ketens (circulair)
  • (lokaal) sociaal ondernemerschap
  • meervoudige waardencreatie

Regionale ontwikkeling

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt verder op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Ook in deze periode blijven de thema’s circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water belangrijk. Maar er komt meer aandacht voor:

  • regionale duurzaamheidsnetwerken
  • integrale regionale ontwikkeling
  • integrale gebiedsontwikkeling
  • de omgevingswet

Verbinden

DuurzaamDoor wil de dagelijkse praktijk van scholen, bedrijven en organisaties duurzamer maken. Partners uit de 6 O’s werken op alle niveaus samen aan een duurzamer Nederland. DuurzaamDoor wil in deze nieuwe periode het landelijk, regionaal en lokaal niveau verbinden. Daarbij is ruimte voor maatwerk, verschillen en eigen accenten.

Het beleidskader beschrijft de vernieuwende samenwerking tussen de 6 O’s. Agenderen, programmeren en uitvoeren van de activiteiten vindt gezamenlijk plaats. De partners streven naar een goede balans tussen:

  • landelijke inspanning
  • regionale accenten
  • het benutten en waarderen van de kracht van onderop.

Coöperatief samenwerken

In deze nieuwe periode krijgt het 'coöperatief samenwerken' steeds meer vorm. Het gaat daarbij meer om investeren dan om financieren en subsidiëren. Samen bereik je meer en met meer impact. De 6 O’s moeten meer coöperatie durven tonen in de dubbele betekenis: co-opereren in voor- en tegenspoed bij initiatieven die een duurzame, groene economie bevorderen én coöperatie durven aangaan. Het is de uitdaging van DuurzaamDoor om de regionale en lokale samenwerking verder te versterken. Tegelijkertijd moet de kracht van een nationaal programma worden benut.

De komende periode gaan we deze website klaar maken voor deze nieuwe fase. Hou de site daarom in de gaten voor meer informatie, want we gaan Duurzaam verder!

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

20.03.18

Natuurinclusief bouwen

Via de participatietafel Natuur/Biodiversiteit werkt DuurzaamDoor met veel...

20.03.18

Natuurinclusief bouwen

Dorien Kotterman van de Groene Reiger vertelt in vakblad Tuin en Landschap...

28.02.18

Leestip: Naar een sociaal-innovatieve overheid

raagteken.JPG

De overheid is vrijwel continu op zoek naar welke rol te spelen. Dit...

26.02.18

Wij willen wijzer worden

Tijdens de clinic 'Omgeving ontmoet Omgevingswet' op 14 februari in de...

26.02.18

Handboek voor de watervriendelijke tuin

Na het 'handboek over klimaatadaptatie voor kinderboerderijen en hun...

Tweets

DUURZAAMDOOR
RT : Samen het wiel uitvinden met professionals die voor dezelfde uitdagende vraagstukken staan, blijkt processen aanzie… https://t.co/DWpV2LPlJS
5 uur 48 min ago
DUURZAAMDOOR
11 uur 13 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : Wil jij de stem zijn van jouw generatie? Sluit je dan aan bij Klimaat- en Energiekoepel. is een koepelorg… https://t.co/F2akXu19QE
11 uur 25 min ago
Alex Mellema
Sociale innovatie als onderdeel van de energietransitie. https://t.co/GFIHWQvPwN
11 uur 30 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : De jaarlijkse campagne Nederland Leest heeft dit jaar als thema voedsel https://t.co/xAA2LWTVyW https://t.co/Y7BbGVCfsv
1 dag 1 uur ago