DuurzaamDoor gaat duurzaam verder

Samen met andere overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en 'onderop' (maatschappelijke organisaties) werkt de Rijksoverheid aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Dat staat in de kamerbrief van 7 juli 2017 en het beleidskader.

DuurzaamDoor kiest voor voor een vernieuwde aanpak. Partners van DuurzaamDoor werken samen aan een nieuwe economie. De uitgangspunten voor de periode 2017-2020 zijn:

  • ketens (circulair)
  • (lokaal) sociaal ondernemerschap
  • meervoudige waardencreatie

Regionale ontwikkeling

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt verder op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Ook in deze periode blijven de thema’s circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water belangrijk. Maar er komt meer aandacht voor:

  • regionale duurzaamheidsnetwerken
  • integrale regionale ontwikkeling
  • integrale gebiedsontwikkeling
  • de omgevingswet

Verbinden

DuurzaamDoor wil de dagelijkse praktijk van scholen, bedrijven en organisaties duurzamer maken. Partners uit de 6 O’s werken op alle niveaus samen aan een duurzamer Nederland. DuurzaamDoor wil in deze nieuwe periode het landelijk, regionaal en lokaal niveau verbinden. Daarbij is ruimte voor maatwerk, verschillen en eigen accenten.

Het beleidskader beschrijft de vernieuwende samenwerking tussen de 6 O’s. Agenderen, programmeren en uitvoeren van de activiteiten vindt gezamenlijk plaats. De partners streven naar een goede balans tussen:

  • landelijke inspanning
  • regionale accenten
  • het benutten en waarderen van de kracht van onderop.

Coöperatief samenwerken

In deze nieuwe periode krijgt het 'coöperatief samenwerken' steeds meer vorm. Het gaat daarbij meer om investeren dan om financieren en subsidiëren. Samen bereik je meer en met meer impact. De 6 O’s moeten meer coöperatie durven tonen in de dubbele betekenis: co-opereren in voor- en tegenspoed bij initiatieven die een duurzame, groene economie bevorderen én coöperatie durven aangaan. Het is de uitdaging van DuurzaamDoor om de regionale en lokale samenwerking verder te versterken. Tegelijkertijd moet de kracht van een nationaal programma worden benut.

De komende periode gaan we deze website klaar maken voor deze nieuwe fase. Hou de site daarom in de gaten voor meer informatie, want we gaan Duurzaam verder!

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

06.02.18

Regionale verdiepingsgesprekken over natuurinclusieve landbouw.

In het najaar van 2017 organiseerde het programma DuurzaamDoor 3 regionale...

19.01.18

Vruchtbare bilaterale samenwerking België en Nederland

België en Nederland ontmoetten elkaar op 15 december 2017 voor het eerst...

27.12.17

Gratis energieadvies voor scholen in Brabant en Limburg

25 basisscholen in Brabant en Limburg kregen in december gratis...

27.12.17

ParticipatieTafel Regionale Netwerken van start

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) lanceerde op 1 november de...

13.12.17

De winnaars van de verkiezing Duurzame Docent

Wie zijn de duurzaamste docenten van Nederland? Wie zijn als beste in...

Tweets

DUURZAAMDOOR
RT : Het wordt weer tijd voor ! En dan bedoelen we natuurlijk ! Op 20 maart vanaf 15.00 uur b… https://t.co/3ASR7t3CXf
12 uur 44 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : 5 Sleutels voor succesvol samenwerken https://t.co/wIDVkvMYbB live 15 maart bij https://t.co/xHL5ySVxeG
12 uur 53 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : Hoe laat jij je waarde zien? Kom naar de bijeenkomst en kijk welke mogelijkheden jou het beste helpen https://t.co/5M0D6bVoIM
12 uur 57 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : Doe ook mee! doet mee en levert inzicht in de sector van sociale ondernemers https://t.co/Msmw8qg4E3
12 uur 57 min ago
DUURZAAMDOOR
RT : gratis op NEWSLETTER P+. Zondag inzichten over succesvol samenwerken. Op 16 maart in Nederla… https://t.co/IPct9rZ6YU
1 dag 6 uur ago