Nieuws

Groningen Marc Venema _ Shutterstock.com_.jpg
07.12.18

Update: Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

Tot en met 14 december is het nog mogelijk een uitvraag te nomineren voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit. Daarna hebben genomineerde projecten nog een week de tijd om alle informatie aan te leveren. Half januari 2019 maakt de jury de drie geselecteerde uitvragen bekend.
buurtfestival
01.11.18

Kenmerken 'Leefwereld' actieve burger in kaart

'Leefwereld' is de typering voor actieve burgers en ondernemende maatschappelijke initiatieven. Mensen werken daar met elkaar vanuit een passie. Dat doen ze vaak niet geordend maar met veel vrijwillige inzet, verspreid over de hele week. Hun doel is 'verbetering' van hun eigen leefomgeving zoals wijk of buurt.
24.10.18

Boek Natuur- en milieueducatie toen en nu

Natuur- en milieueducatie kent een lange traditie. Op 2 november 2018 komt het boek 'Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot. Verleden, heden en toekomst van natuur- en milieueducatie' uit. Hierin brengen vier auteurs die traditie in beeld.
11.10.18

Van serious game tot regenbiertjes en creatieve oplossingen voor watervraagstukken

Een serious game rond klimaatadaptatie, virtual reality expedities, een dilemmabox, verhalen rond brugwachtershuisjes, vergroening van scholen, regenbiertjes en een gebiedsrating voor waterveiligheid: dat is een greep uit de in totaal 13 projecten die een financiële bijdrage ontvangen uit het programma Duurzaam Door_de Participatietafel Water (PTW).
Eva-Lanxmeer_Culemborg.jpg
02.10.18

Doe mee aan de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit!

Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving. Bent u of kent u een innovatief en ambitieus voorbeeld van een uitvraag waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is? Nomineer deze dan voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit!
omgevingswet en burger
26.09.18

Hoe betrek je de burger bij de Omgevings­wet?

Hoe betrekken we de burger straks bij de Omgevings­wet? Gemeenten werken al hard aan de cultuur­omslag die daarvoor nodig is. Met het traject Omgeving ontmoet Omgevingswet van het programma DuurzaamDoor wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ook de maatschappelijke initiatieven aanzetten tot reflectie.
26.07.18

Werkgelegenheid in de circulaire economie

Circulaire economie is van invloed op de werkgelegenheid. Bepaalde functies zullen veranderen of zelfs verdwijnen en er ontstaan nieuwe functies. Bijv. de grondstofmakelaar of in plaats van slopen van een gebouw zie je dat een gebouw geoogst gaat worden.
Duurzame Pabo
26.07.18

Masterclass van Duurzame PABO in cursusjaar 2018/2019

Schrijf je in voor de Masterclass van Duurzame PABO in cursusjaar 2018/2019.  De deelnemers krijgen theorie én praktijkoefeningen rondom sustainable development goals, duurzaam onderwijs en outdoor education. Het doel van de masterclass is samen met basisscholen en pabo’s te werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst. De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame...
kraanwater
26.07.18

Goed idee voor de Participatietafel Water

Heeft u een goed idee om Nederland versneld te verduurzamen op het gebied van water? Dien dan een projectvoorstel in bij de de Participatietafel Water (PTW) onder de titel 'Koesteren waar we van leven’. Met dit iniatiatief geeft Duurzaamdoor2 richting aan haar ambitie tot 2020.
12.07.18

Circulaire stad? Laat zien dat het kan

In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair strijden multidisciplinaire studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, duurzaam en circulair ontwerp. Je werkt samen in een kernteam van 4 tot 6 studenten, ondersteund door een heel team van studenten en professionals.

Pagina's