stadslandbouw

Stadslandbouw

Korte ketens en Stadslandbouw (ultra korte ketens) worden ook in Nederland steeds vaker genoemd als na te streven beleidsdoel. Zowel in het regeerakkoord als in de plattelandsontwikkelingsprogramma’s van diverse provincies.

Publicaties