Stadslandbouw

Meer over Stadslandbouw

Main content

Stadslandbouw is geen doel op zich maar een middel om andere doelen te bereiken. Het kan bijdragen aan gezondheid en welzijn in de stad.

Landbouw in de stad zorgt voor betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen eten en omgeving. Het is een broedplaats voor nieuw ondernemerschap, actief burgerschap en ook voor een vernieuwende overheid.

Stedelingen krijgen betere toegang tot gezond voedsel. De stad wordt met meer groen aantrekkelijker. Daarnaast versterkt het de sociale verbinding en achtergestelde doelgroepen krijgen beter toegang tot de arbeidsmarkt.

Wateroverlast in steden door intense neerslag en watertekorten door langere droogte nemen toe. De oplossingen richten zich nog op afvoer en aanvoer. Dat is vaak kostbaar en niet duurzaam. Een betere oplossing is om de overschotten snel op te vangen, langere tijd vast te houden en te gebruiken. Dit noemen we waterbuffering.

Kennisknooppunt Stadslandbouw

DuurzaamDoor werkt samen met een aantal partners aan een breed kennisnetwerk stadslandbouw voor de zes O’s. Dit komt samen in Het Kennisplatform Stadslandbouw met als doel om:

  • deelnemers ruimte te geven om kennis uit te wisselen
  • gezamenlijk blokkades aan te pakken ('living lab')
  • elkaar te inspireren
  • richting te geven aan beleid en kansen te grijpen

De afgelopen jaren begeleidde Stadslandbouw Nederland een aantal malen lokale living labs. Leden van het kennisplatform gingen daarin aan de slag met lokale vraagstukken.

Stadslandbouw en Korte ketens

Stadslandbouw Nederland organiseerde op 9 november 2018 samen met Vlaanderen de tweede bilaterale Stadslandbouwdag in Leiden. 110 gasten uit Nederland en Vlaanderen luisterden naar het openingswoord van wethouder Martine Leewis. Zij gaf aan trots te zijn op de Leidse initiatieven. Ze daagde 'Stadslandbouw Nederland' om met een aanbod te komen waarbij ook lagere sociale groepen worden betrokken.

Diverse presentaties lieten zien dat Stadslandbouw niet alleen hip is. Het heeft ook een echte serieuze toekomst in steden. Dit werd duidelijk door de nieuwe 'Blue zones.' Voorbeelden daarvan zijn 'Greens in the Park' in Den Haag en 'Blue District' in Utrecht. Ook was er veel aandacht voor lokale producten in horeca en kantines, en de uitwerking van lokale voedselstrategieën. Meer informatie over deze bijeenkomst vind je op www.stadslandbouwnederland.nl.

In 2019 staan weer veel nieuwe activiteiten van het Kennisplatform op stapel zoals een derde bilaterale (Nederland-België) stadslandbouw in België. Houd onze agenda in de gaten.

Meer weten?