Meer over Community of Practice

Leren als sociaal instrument

In transitieprocessen komen altijd vragen naar boven waar nog niemand een antwoord op heeft. Er is behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Als overheid, maar ook als burgerinitiatief, kennisinstelling of bedrijf, kun je het initiatief nemen om kennis- en leeromgevingen in te richten. Mogelijke vormen zijn (online) netwerken, leerkringen, teamcoaching, intervisie of een combinatie. Door kennis en ervaring te delen kunnen mensen zich ontwikkelen en ontstaat er ruimte voor innovatie en nieuwe concepten.

Een specifieke leeromgeving is een Community of Practice (CoP). Daarin komen mensen met eenzelfde vraag, ambitie of beroep geregeld samen om kennis uit te wisselen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Start een Community of Practice

Hoe zet je een CoP van begin tot eind op? Wie vraag je als deelnemer? Hoe zorg je dat er daadwerkelijk iets nieuws ontwikkeld wordt? In een praktisch boekje worden tips en aandachtspunten gedeeld. Het is gericht op initiatiefnemers, organisatoren en facilitatoren van Community of Practice’s. Maar ook potentiële deelnemers kunnen hiermee een indruk krijgen van wat een CoP is.

Gemeenten in de energieke samenleving

Voor elke gemeenteambtenaar die zich bezighoudt met de ‘initiatieven vanuit de samenleving’ is de worsteling vast herkenbaar: Waarom gaat het allemaal zo langzaam? Eigenlijk is het geen wonder dat het veel tijd en energie kost, want de energietransitie gaat gepaard met fundamentele veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen. De creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven bieden kansen voor ‘groene groei’. Het inzetten van deze ‘energieke samenleving’ vraagt om een andere manier van denken en doen van de overheid. Een Community of Practice over de rol van de gemeente in de Energieke Samenleving leverde tien bruikbare lessen op om de samenwerking met de energieke samenleving te versnellen.