sociale innovatie subthema innoveren header

Meer over Community of Practice

Main content

In transitieprocessen komen altijd vragen naar boven waar nog niemand een antwoord op heeft. Er is behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Als overheid, maar ook als burgerinitiatief, kennisinstelling of bedrijf, kun je het initiatief nemen om kennis- en leeromgevingen in te richten. Mogelijke vormen zijn (online) netwerken, leerkringen, teamcoaching, intervisie of een combinatie. Door kennis en ervaring te delen kunnen mensen zich ontwikkelen en ontstaat er ruimte voor innovatie en nieuwe concepten.

Start een Community of Practice

Een specifieke leeromgeving is een Community of Practice (CoP). Daarin komen mensen met eenzelfde vraag, ambitie of beroep geregeld samen om kennis uit te wisselen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen.
Hoe zet je een CoP van begin tot eind op? Wie vraag je als deelnemer? Hoe zorg je dat er daadwerkelijk iets nieuws ontwikkeld wordt? In een praktisch boekje worden tips en aandachtspunten gedeeld. Het is gericht op initiatiefnemers, organisatoren en facilitatoren van CoP’s. Maar ook potentiële deelnemers kunnen hiermee een indruk krijgen van wat een CoP is.

Gemeenten in de energieke samenleving

Voor elke gemeenteambtenaar die zich bezighoudt met de ‘initiatieven vanuit de samenleving’ is de worsteling vast herkenbaar: Waarom gaat het allemaal zo langzaam? Eigenlijk is het geen wonder dat het veel tijd en energie kost, want de energietransitie gaat gepaard met fundamentele veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen. De creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven bieden kansen voor ‘groene groei’. Het inzetten van deze ‘energieke samenleving’ vraagt om een andere manier van denken en doen van de overheid. Een Community of Practice over de rol van de gemeente in de Energieke Samenleving leverde tien bruikbare lessen op om de samenwerking met de energieke samenleving te versnellen.

10 lessen om energieke samenleving te realiseren (pdf)

Bedrijven en Biodiversiteit

Bedrijven die aan de slag willen met groen ondernemerschap kunnen zich laten inspireren door de publicatie Bedrijven en Biodiversiteit. In deze interactieve pdf staan 13 praktijkverhalen van uiteenlopende bedrijven, waaronder Interface, ASN Bank, Eneco, Heineken en Heijmans.

Tussen 2011 en 2013 kwamen deze ondernemers bijeen om van elkaar te leren. De bijeenkomsten bleken een belangrijke bron voor innovatie en hielp hen verder op weg naar ondernemen en meer biodiversiteit.

Inspiratie voor bedrijven en biodiversiteit (pdf)

Natuurlijk kapitaal

15 Financiële instellingen deelden in de 'Community of Practice Financial institutions and Natural Capital' (CoP FiNC) hun ervaringen over hoe ze natuurlijk kapitaal meenemen in hun beslissingen. Ze staan in de gebundelde publicatie 'Finance for one planet 2016'. De CoP is een sociaal instrument om de negatieve impact van geld op natuurlijk kapitaal binnen de financiële sector te verminderen.

15 financiële instellingen delen ervaringen met Natuurlijk Kapitaal (pdf)

Leerkring Circulaire Economie

De leerkring Circulaire Economie werkt aan gezonde ecosystemen, door mensen bij elkaar te brengen die in die systemen actief zijn en ze anders willen organiseren. Onderzoeksvragen daarbij zijn onder meer: wat heb jij zelf te doen in deze opgave gekoppeld aan je eigen praktijk? Hoe kan je grote ambities waarmaken door vanuit het kleine te beginnen? Hoe kan je in wederkerigheid samenwerken? Hoe kan je het gezonde ecosysteem van al die partijen samen neerzetten? De ambitie is om met de mensen die in de kring stappen fundamenteel anders te kijken naar eigen vraagstukken in hun praktijk. Hier vind u meer over de leerkring Circulaire Economie en de opbrengsten.

Participatietafel Circulaire Economie