circulaire economie programma informatie participatietafel

Participatietafel Circulaire economie

Main content

"Circulaire economie gaat niet over nieuwe dingen ontwikkelen, maar over in verbinding komen met elkaar, van je eigen eiland komen, om elkaar te laten zien wat je doet en dat jij daar ook iets aan kunt hebben."

De leerkring Circulaire Economie werkt aan gezonde ecosystemen, door mensen bij elkaar te brengen die in die systemen actief zijn en ze anders vorm willen geven. Onderzoeksvragen daarbij zijn onder meer: wat heb jij zelf te doen in deze opgave? Hoe kunnen we het gezonde ecosysteem van al die partijen samen neerzetten? De ambitie is om met de mensen die in de kring stappen fundamenteel anders te kijken naar eigen vraagstukken.

De leerkring benadert de opgave in het ‘werken vanuit kiemen, vanuit het kleine gewoon beginnen en dan vanuit daar proberen de juiste mensen aan te haken om het groter te maken’. Waarden als persoonlijk maken, verbinding aangaan en wederkerigheid’ worden hier benadrukt. De aanvliegroute oogt wellicht ‘klein’, de opgave definieert men groot: "Het werken in en aan de circulaire economie vraagt dat je de keten heel anders gaat organiseren. Je hebt andere mensen nodig, je hebt andere kennis nodig. Het vraagt andere vaardigheden van jezelf en van anderen. Het vraagt een andere aanpak dan je gewend was. Het vraagt andere financiering."

De participatietafel Circulaire Economie is een leerkring. In de leerkring wordt samen gezocht naar hoe de opgave ingevuld moet worden. Het ontwikkelen van een nieuw samenspel (tussen systeempartijen leefwereldpartijen) gebeurt door het te doen, erop te reflecteren en er van te leren. Samen. Doorde kleinst mogelijke stap in praktijken te maken, die de complexiteit en dynamiek van de grote opgaven weerspiegelt.

De stappen die in de diverse praktijken zijn genomen en de geleerde lessen hieruit, hebben samen de basis gelegd voor het Reisverhaal Circulaire Economie . Dit reisverhaal vertelt over het werken in transitie, over wat nodig is en wat je onderweg tegenkomt. Hoe je samen aan de opgave werkt. Voor iedereen is het een eigen reis met eigen mijlpalen en leerervaringen. In de profielen staan de verhalen van mensen die werken in circulaire economie praktijken, met tools, tips, praktijkvoorbeelden.

Special DuurzaamDoor van Publicatie Publiek Denken