Participatietafel Circulaire economie

De tafel Circulaire Economie is een leerkring. Vanuit daar kan doorgegroeid worden naar een participatietafel. In de leerkring wordt samen gezocht naar hoe de opgave ingevuld moet worden. Het is voor iedereen zoeken, Circulaire Economie vraagt om zo’n wezenlijk andere benadering waarbij begrip van de inhoud en lopende processen nodig is om van daaruit principes te kunnen vormen die leidraad bieden om een gezond ecosysteem op te bouwen. In de leerkring zitten mensen uit de diverse O’s en uit de diverse subthema’s. Door in kleine kring te delen waar men tegen aanloopt, wat wel werkt en wat niet werkt en te kijken hoezo iets wel en niet werkt, zijn diverse principes naar voren gekomen. Uiteindelijk kunnen deze principes weer toegepast worden in de praktijk en wordt duidelijk welke inzichten/modellen/instrumenten er werken.

https://www.linkedin.com/pulse/de-circulaire-economie-ontvouwen-we-samen-3-cees-anton-de-vries/