Headerafbeelding duurzaamdoo

Reisverhaal Circulaire Economie

Main content

Bent u ook betrokken bij een circulair project of vraagstuk? Of is het lastig om een volgende stap te bepalen? Met het Reisverhaal ontdek je waar je vastloopt, wat eraan ten grondslag ligt en welke route je kunt bewandelen om echt verder vooruit te komen.

Het Reisverhaal

Het Reisverhaal geeft visueel weer hoe je met een circulair vraagstuk aan de gang kan gaan of verder kan komen. Het bestaat uit vijf hoofdstappen, waarbij elke stap een toelichting bevat, voorbeelden en lessen, maar ook spanningsvelden en dilemma’s. De reis lijkt zo een lineair proces, maar in de praktijk verloopt de reis vaak willekeuriger dan het pad zo suggereert.

De wederzijdse pijlen geven dit al enigszins aan. En ook het beginpunt kan per situatie verschillen. Dat neemt niet weg dat de lessen die hier staan iedereen helpen, en dat een echte transitie vraagt om  dat je ook samen met anderen 'onder de waterlijn' en door de kloof reist.

Stappenplan CE

Stappen

  1. Voorbereiding - een stevige bedding maken
  2. Basiskamp - open een nieuwe ruimte in stappen
  3. Monsters en kloven - verbinden met andersdenkenden
  4. Grip zoeken - anders denken, anders doen
  5. Verankeren  - naar een nieuw normaal

Bij iedere stap wordt eerst de context gegeven. Daarna vind je steeds drie blokjes die je verder kunnen helpen: een blokje met Voorbeeld(en), één met (half)Producten & Tools en een blokje met Spanningsvelden & Dilemma’s.

Kijk zelf eens waar jij zit als je de stappen doorloopt via bovenstaande linken of via de interactieve PDF van het gehele reisverhaal. En kijk ook eens naar inspiratie van anderen die al een (deel van de) reis hebben gemaakt, met inspirerende verhalen, tips en tools.

Totstandkoming Reisverhaal Circulaire Economie

De Leerkring Circulaire Economie heeft in de afgelopen drie jaar samen gezocht en ontdekkingstochten gehouden. Ieder voor zich heeft een proces doorlopen in zijn of haar praktijk en dit weer gedeeld in de leerkring. Soms trok men samen op en soms ook alleen. Voor iedereen is er het een eigen reis geweest en dat is het nog steeds. De genomen stappen zijn met elkaar gedeeld, opgehaald en een deel ervan is verzameld in het Reisverhaal Circulaire Economie.

Meer weten?

Visuele weergave van reisverhalen