Reisverhaal circulaire economie

Stap 5: Verankeren - naar een nieuw normaal

Main content

We hebben het gedaan! Een prachtig plateau bereikt. Projecten die we mee hebben kunnen nemen, krijgen vaste grond onder de voeten. De ambitie reikt verder. Sommigen van ons gezelschap haken zich hier los van hun project en gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het avontuur lonkt alweer. Maar niet zonder de resultaten, die we nu hebben bereikt, te verbinden met die grotere ambitie. Van losse initiatieven naar echte transitie. Op sommige plekken gebeurt het vanzelf, door samen er mee bezig te zijn, wordt het meer gangbaar in de samenleving, bij overheid en organisaties. Als we dat bereiken, merken we ook dat steeds meer lukt.

Het is niet waar we zelf het best in zijn, wij zijn meer de pioniers. Maar we snappen dat het belangrijk is. We moeten zoeken naar verbindingen met gevestigde partijen, platforms, namen en organisaties die onze ervaringen kracht bijzetten. Wat zijn grote bewegingen of maatschappelijke opgaven waar we ons aan kunnen verbinden, vanuit de principes die onze voorbeelden zichtbaar maken? Maar ook moeten we blijven zoeken naar hoe we de circulaire doelen duurzaam kunnen (blijven) verbinden aan bijvoorbeeld zakelijke doelen, of zelfs in business cases of value cases. De kliffen zijn soms steil, houvast ontbreekt. We tasten regelmatig opnieuw in het duister en moeten stappen terug doen: hebben we wel de juiste mensen aan boord (stap 3), wat doen we zelf wel en niet handig (stap 1 en 2)?

Intussen willen we onze verhalen delen, de weg die we hebben afgelegd aan anderen vertellen. De lessen die we hebben geleerd overdragen, zoals we ook met dit reisverslag doen. Zodat anderen steeds weer beter beslagen ten ijs komen en onze ontdekkingen weer verder aanvullen. Net zolang tot we het niet meer nodig hebben. Ooit bereiken we dit 'nieuwe normaal', waar we nu van dromen maar waar we ook van weten dat we op voorhand niet kunnen weten hoe het eruit gaat zien. Niet als we echt, samen met anderen, de kloof doorgaan.

Voorbeelden

  • Betonconvenant Woerden: De gemeente Woerden heeft als lid van de U10 (samenwerkende Utrechtse gemeenten) het betonconvenant Utrecht ondertekend. Hoe ga je hier in je dagelijkse werk uitvoering aan geven als projectleider Realisatie & Beheer.
  • Zonnedak en slim laadplein : Dit project heeft gezorgd voor ruimte in regelgeving (aanpassing bestemmingsplan) en inspireert ook andere energiecoöperaties op te gaan schalen (samen met bewoners). Inmiddels worden er meerdere zonnedaken en laadpleinen in NL gerealiseerd door andere coöperaties.
  • Zeeuwse aanpak Circulaire economie: 'Van gebouw naar gebied': Richard van Breemen beschrijft op persoonlijke titel het proces hoe hij binnen én buiten de provincie aan de slag is gegaan met circulaire economie vanaf juni 2013. Bewust in de ik-vorm, omdat het zijn verhaal is. Hoe bouw je vanuit concrete praktijken aan opschaling?

(Half)-producten en Tools

  • Verbinding circulair en lineair: Dit beeld laat zien hoe het “speelveld” eruit ziet van beide werelden: de praktijk die graag circulair wil gaan werken tegenover het huidige (lineaire) systeem waar er nog geen ruimte voor is.
  • Train de trainer Circulair Bouwen: Hoe zorg je ervoor dat regionale en landelijke kennis gaat stromen vanuit 'ons kent ons'?
  • De waarde van ambassadeurskracht in de publieke arena: Ambassadeurskracht: een aanpak van 10 succesfactoren. Wat werkt en wat niet werkt in de samenwerking van actoren in en tussen organisaties in complexe maatschappelijke opgaves.

Spanningsvelden en dilemma’s

  • Individuen, bedrijven, gemeentes, provincies en rijk hebben allemaal met andere tijdlijnen te maken als het gaat om waar ze op in willen en kunnen stappen. Het is met elkaar zoeken hoe je blijft werken aan doelen op heel lange termijn, terwijl het op korte termijn ook belangen moet dienen om het werkend te krijgen.
  • Groot & klein: klein is nodig om uit de startblokken te komen, groot is nodig om te borgen & versnellen.
  • Goede afspraken maken, opdrachtgeverschap invullen, en tegelijk samen verantwoordelijk blijven voor het geheel.
  • Is er wel voldoende draagvlak en ruimte om het anders te doen dan in de organisatiestructuur en -rituelen van overheden?