Headerafbeelding duurzaamdoo

Profielen

Main content

Op deze pagina treft u verhalen aan van mensen die werken aan circulaire economie, uitgewerkt naar een profiel. Ieder profiel vertelt een ander verhaal over een andere praktijk.  

De verhalen ondersteunen we materiaal van verschillende momenten die een rol speelden in het proces met eigen tips, tools, praktijkvoorbeelden en dilemma’s.