Charlotte

Pionier Charlotte

Main content

  • Naam: Charlotte Extercatte
  • Organisatie: AmbassadorWise EU partner of Institute for Corporate Transformation
  • Werkt vanuit: In de afgelopen 25 jaar werkte Charlotte op alle fronten aan maatschappelijke opgaves. Met gemeentes, provincies, rijksoverheid, bedrijfsleven groot en klein, financiers, met studenten en onderwijsinstellingen, de politiek en als ondernemende inwoner. Ondanks alle verschillen en soms zelfs extremen, viel het Charlotte op dat er sterke overeenkomsten zijn tussen de organisaties en vooral de mensen die daarin werken aan positieve beweging. 10 jaar geleden kwamen deze perspectieven bij elkaar in een duidelijk patroon wat werkt en wat niet werkt. Zij startte toen AmbassadorWise. De formule ontwikkelde zich in 10 jaar tijd en in samenwerking met diverse professoren tot een solide raamwerk met fases, stappen en succesfactoren.

Praktijk

In essentie gaat 'transitie organiseren' over dingen anders doen dan altijd gebeurde. Bij AmbassadorWise hebben zij een patroon ontdekt in hoe beweging succesvol ontstaat. En stelden een unieke transformatieaanpak op, gebaseerd op 15 jaar ervaring. In het artikel Ambassadeurskracht in de publieke arena stelt de auteur dat er een ‘zetje’ nodig is om tot beweging te komen. In hun aanpak wordt duidelijk hoe dat ‘zetje’ eruit kan zien. Ze noemen dat ambassadeurskracht. Een kleine minderheid, vaak 1% van een populatie, die een vernieuwing in gang zet en die dat zo aantrekkelijk doet, dat 10% van een populatie mee gaat doen. De aanpak onderscheidt zich door aandacht voor randvoorwaarden en proces te hebben. Daarbij is het gericht op collectieve gedragsverandering en slimme netwerkkracht. En uiteindelijk leidt dit tot versnelling van de realisatie van transitieopgaves.

Meer informatie:

Hoe doe je dat (persoonlijke condities, werkende principes)?

Ambassadeurskracht. Dat staat voor een groeiende beweging van intrinsiek gemotiveerde mensen die zich met elkaar verbinden op basis van waarden en ambities en zo samen werken en elkaar weten te inspireren. Zij werken alleen als individu én zijn daarnaast verbonden in slimme netwerken. In die netwerken komt men door specifiek ambassadeursvermogen samen versneld tot concrete oplossingen voor complexe opgaves.