Transformeren naar een circulaire economie

Transformeren naar een Nieuwe Economie kan sneller en slimmer

16-02-2021 - 11:38

Main content

Uit onderzoek naar samenwerkingsverbanden valt op dat er in transitieprojecten met meerdere stakeholders vaak te weinig aandacht uit gaat naar het organiseren van goede randvoorwaarden voor beweging/transformatie. Een nieuwe economie bereiken kan sneller en slimmer met een voorstelbare visie op positieve, maatschappelijke impact en slim benutten van human capital.

Hierover handelt de webinar ‘De nieuwe economie vraagt om visie & veerkracht’, die op vrijdag 5 februari is gehouden. De webinar is nu terug te zien op Youtube.

Het webinar, georganiseerd door AmbassadorWise i.s.m. DuurzaamDoor bracht inspiratie door bijdragen van:

  • Tessa de Haas van DuurzaamDoor
  • Een uniek verhaal van een pionier Beyond Zero
  • Charlotte Extercatte van AmbassadorWise: Concrete handvatten in het Veerkracht-model

Meer weten?

DuurzaamDoor

AmbassadorWise