Pionier-Maarten

Pionier Maarten

Main content

  • Naam: Maarten van Dongen
  • Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Werkt vanuit

Vanuit Natuur en Milieu Overijsel werkt Maarten aan projecten die erop gericht zijn om circulaire economie voorstelbaar, (be)grijpbaar en praktisch toepasbaar te maken voor de inwoners van Overijssel. Samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers en overheden is voor hem vanzelfsprekend. En onmisbaar om ook echt de transitie te realiseren die nodig is.  
Daarnaast is Maarten bewoner en bouwer van de Aardehuis-wijk in Olst. Hij woont hier en was, net als zijn buren, betrokken bij de realisatie van deze wijk. Samen hebben ze een ecologische, circulaire woonwijk neergezet van zelfvoorzienende aardehuizen waarbij alle aspecten van duurzaamheid in onderlinge samenhang met elkaar in balans zijn. Hun visie hierbij is: bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld om hen heen.

Praktijk

Maarten is Projectleider Circulaire Economie bij Natuur en Milieu Overijssel. In die hoedanigheid onderzocht hij diverse kringlopen en bracht partijen bij elkaar aan tafel. Een voorbeeld hiervan is het circulair ambachtsnetwerk WaardeRing. Hierin werken bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om circulariteit structureel en van onderop op de kaart te zetten. Waardering maakt de verbinding tussen de circulaire en inclusieve economie: WaardeRing draait om kansen voor mensen en materialen.
Een ander voorbeeld is het initiatief dat Maarten nam met collega’s van andere natuur- en milieufederaties om een landelijke website op te zetten waar inwoners en ondernemers informatie kunnen vinden over wat er circulair al allemaal mogelijk en 'te koop' is: servicepunt-circulair.nl.

Vanuit zijn rol in de Vereniging Aardehuis Oost Nederland ervaarde hij zelf hoe het is om pionier te zijn en te zoeken naar wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan de transitie die nodig is: betere benutting van grondstoffen, natuurinclusief en in verbinding met je omgeving; met natuur én mensen. 

Hoe doe je dat (persoonlijke condities, werkende principes)?

Een veerkrachtige samenleving is gebouwd op waarde. De waarde van mensen, materialen, je wijk, je dorp, je stad en het ecosysteem waar we van afhankelijk zijn. "Circulariteit gaat niet alleen over grondstoffen, maar ook over sociaal werkgeverschap. En het gaat niet over geld verdienen, maar over waardecreatie. Het gaat niet over plannen op papier en het ontwikkelen van businesscases. Het gaat over trial and error in de praktijk. Gewoon doen. Kijken welke grondstofstromen er voor wie uit de massa kunnen worden gehaald. Hoe kan daar structurele werk-, dagbestedings- en opleidingsplekken mee worden gecreëerd en hoe circulaire voeling en ondernemerschap kan worden gecreëerd in het mbo en hbo, en circulaire bewustwording bij het publiek."