restart

Stap 2: Basiskamp - Open een nieuwe ruimte instappen

Main content

Onze ontdekkingstocht gaat van start. We zoeken nu ook de verbinding met een ander soort 'maatjes': medereizigers, ook uit andere werelden, mede-mogelijkmakers, met wie we inhoudelijk op pad gaan, onontgonnen gebieden in. Maatjes waarmee we samen de rollen dekken die nodig zijn. Het is spannend en ongemakkelijk. Het is een reis in een richting die we alleen nog in grote lijnen kennen. Hoe zou de weg eruitzien, wat gaan we tegenkomen? We stappen vol goede moed een wereld in van nieuwe ideeën, mogelijkheden en verkenningen. Met systemen en mensen die andere beelden en belangen hebben dan wij. We weten vooral dat we heel veel nog niet weten. Dat niet-weten moeten we aangaan als we echt willen vernieuwen.

Om dat te doen, zorgen we samen met medereizigers voor een veilige ruimte waarin we ons openstellen naar elkaar. Onze eigen 'kleur' even loslaten om samen te onderzoeken en op pad te gaan. Ons basiskamp. Een plek waarin we echt naast elkaar staan en ieders rol helder is. Hier gaan we samen het onderzoek aan naar wat er gebeurt en wat we zelf te doen hebben. Verschillende werelden komen hier bij elkaar. Onze idealen of de weg daar naartoe worden niet vanzelfsprekend gedeeld. We selecteren op energie: mensen die ook echt willen, bereid zijn om onze verschillen te overbruggen voor een hoger doel. Daarvoor stappen we er open in, nemen we onze belangen en opgave mee, zonder ons erachter te verschuilen.

In deze veilige ruimte bespreken we inhoud, maar meer nog proces en onze eigen leerprocessen. We reflecteren op verschillende perspectieven en hoe we kunnen aansluiten op elkaars belangen en ambities. We verbinden ons steeds meer, doordat we onderzoeken hoe we ons tot elkaar verhouden. Het valt soms niet mee ons eigen oordeel aan de kant te zetten om echt nieuwsgierig te blijven. En daar draait het hier om.

We merken dat we elkaar gaandeweg steeds meer vertrouwen en het ongemak samen aangaan, door de ervaringen die we samen opdoen. Deze sterke verbinding gaat voor op het resultaat

Voorbeelden

 • Opbouw Waarde van Water en Aarde: De voorbereiding met partijen naar een grotere bijeenkomst over de waarde van grond & slib, om zo dit onderwerp een extra impuls te geven en daarmee de transitie naar een gezonde bodem te versnellen.
 • Lisdodde- de plant als verbindende kracht: Circulair ontwikkelen met de plant als verbindende kracht! We spreken met Hans Slootweg van adviesbureau ORG-ID, Cees Bol van woningcorporatie QuaWonen en Jan Strijker van de Provincie Zuid Holland. 

(Half)-producten en Tools

 • Waardewijzer: Een spel ontwikkeld om vanuit gezamenlijkheid te werken aan hetzelfde vanuit ieders ambitie en mijlpalen. 
 • Samenwerken in de tussenruimte: Voor grote vraagstukken van deze tijd, zoals de klimaatverandering, de energietransitie, de biodiversiteitscrisis, het  voedselvraagstuk kan geen enkele partij alléén de oplossing brengen.
 • De kracht van een beeld: Een beeld zegt meer dan 1000 woorden en kan werken als een virus. 
 • Start met 8!: 8 is niet zomaar een getal: start met 8 personen naar de hele bevolking van Nederland.

Spanningsvelden en dilemma’s

 • Ben je bereid de onzekerheid echt aan te gaan? Ook als dat offers van je vraagt? Continu nieuwsgierig blijven is niet alleen leuk :-(
 • In hoeverre is de rol van aanjager/oliemannetje, gefinancierd vanuit overheid, neutraal?
 • Hoe geef je goed invulling aan wederkerigheid, en gedeeld eigenaarschap?
 • Digitale ruimtes zijn gemakkelijk toegankelijk, maar en lukt het ook om daar echt de verbinding te maken?
 • Hoe afhankelijk ben je van de steun die je organiseert (politiek/bestuurlijk)? Wat gebeurt er als een van die mensen zou wegvallen? Blijft je bedding dan nog stevig genoeg?