Water

De Waarde van Water en Aarde

13-01-2021 - 16:12

Main content

De Nederlandse bodem is verschraald, verslempt en gedaald. Dit komt doordat er geen aandacht was voor een gezonde en vitale bodem. Toen dit zichtbaar werd, dat de bodem zo uitgeput is, was het eigenlijk al veel te laat. Ook de wet- en regelgeving is tot nu toe gericht geweest op de bescherming van de bodem, maar niet op verbetering daarvan.

Het roer om

Een groeiende groep individuen en partijen willen de bodem als waardevolle bron gaan vitaliseren. Dit is een zeer diverse groep met boeren, composteerders, waterschappers, verpachters en natuurlijk voorlopers uit de circulaire economie. Ook vanuit de (toegepaste) wetenschappen is er veel aandacht voor de bodem: er is al veel onderzocht, en ook zijn er nog witte vlekken waar nog gedegen en gedragen onderzoek naar nodig is.

Maar hoe?

Er worden in Nederland op veel plaatsen initiatieven bedacht én in praktijk uitgevoerd. Dit is niet altijd even makkelijk, het wordt vaak gehinderd door drempels, maar de betrokken partijen willen een beweging op gang brengen. Dit doen zij door de blik te richten op een vitale en circulaire bodem en hier ook stappen in te zetten. Door de kennis die er al is te verbinden aan de praktijk. Door de witte vlekken op te vullen met waardevol nieuw onderzoek. Door de initiatieven die nu plaatsvinden met elkaar te verbinden en daartussen kennis te delen. En door de drempels die men in de praktijk ondervindt bij de kop te pakken zodat deze kansen mogelijk worden. Ook het gebruik van de Waardewijzer heeft voor alle betrokkenen geholpen om duidelijk te krijgen welk gedeelte voor hen het belangrijkste is om op in te zetten.

De betrokken partijen (Unie van Waterschappen, Stowa, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Green Change en DuurzaamDoor) zijn dit met elkaar aan het organiseren. Zo hebben ze in 2018 samen een grote bijeenkomst opgezet en georganiseerd over de waarde van grond & slib (sediment). Daarmee hebben ze de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls gegeven. En zo de transitie naar een gezonde bodem te versnellen. In aanloop daarnaartoe hebben ze:

Biomassa Alliantie

Het netwerk Circulair Terreinbeheer is de motor van de Biomassa Alliantie. De ambitie is om concrete stappen te zetten op weg naar een biobased economy waarin het potentieel voor het exploiteren voor biomassa groter is en oogstbaar landschap positief bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen van de partners. Om dat te bereiken gaan we een duurzame en ondernemende samenwerking aan tussen terreinbeheerders, kennisinstellingen en overheden aan. Er is gestart met de stroom bermgras en daarna met de stromen grond & slib en organische stadstromen.