Landschap

Geslaagde bijeenkomst ‘Waarde van Water en Aarde’

20-03-2019 - 16:44

Main content

Op 13 maart 2019 organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema ‘de Waarde van Water en Aarde’. De bijeenkomst was bedoeld om de startende Community of Practice een extra impuls over dit onderwerp te geven en daarmee de transitie naar een gezonde bodem te versnellen.

Community of Practice

In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met grond en slib. Naast maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem of voor andere hoogwaardige toepassingen. Om kansen te benutten werkt het programma daarom aan de opbouw van een ‘Community of Practice Waarde van Water en Aarde’. Deze Community of Practice is op 13 maart zeer geslaagd en officieel van start gegaan.

Dirk-Siert Schoonman (voorzitter Ambassadeursgroep Biomassa Alliantie) opende de bijeenkomst: “Het belang van deze dag is dat we elkaar weten te vinden en concrete stappen zetten. De transitie op weg naar een gezonde bodem voltrekt zich in alle betrokken vakdisciplines, niet alleen bij de boeren en de terreinbeheerders. Ook bestuurders zijn aan zet.” Ruim honderd circulair denkende professionals waren uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. Hoog op de Wageningse Berg, met uitzicht op de rivier en de uiterwaarden, had de organisatie gezorgd voor een grote open ruimte van verbinding.

Transitietafels

Tijdens de bijeenkomst Waarde van Water en Aarde vond een kruisbestuiving plaats tussen de pilots en 5 verschillende thema’s: kennis en innovatie, beleid, handhaving en wetgeving, value case (waarde) en bestuur. Deze thema’s werden besproken aan ‘transitietafels’. Aan het eind van de dag vatten de vertegenwoordigers van deze tafels de belangrijkste aandachtspunten samen.

Verschillende waarden

Roel van Raaij (RVO, programma DuurzaamDoor) meldde wat er in de bestuurlijke tafel is gezegd over ambities: ”We hebben het over een complexe problematiek met een heleboel stakeholders, waarbij heel veel verschillende waarden in het geding zijn. Sommige zijn monetaire waarden, maar waarden als het landschap, biodiversiteit en welbevinden zijn nauwelijks meetbaar te maken. Toch is het belangrijk dat we praten over verschillende waarden van bodem. Dat is niet eenvoudig, want bodem is een collectief goed. Van wie is dat dan? Bestuurlijk moet je daar een visie op vormen. Tweede punt is dat we de bodem als gezamenlijke buffervoorraad moeten zien, niet als geïsoleerde activiteiten. Anders is het dweilen met de kraan open.”

Per tafel zijn gedetailleerde verslagen gemaakt met werkafspraken, mocht u daar meer informatie over willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met: info@circulairterreinbeheer.nl.

Naast deze startbijeenkomst worden er ook andere werksessies georganiseerd. Dit om pilots op weg te helpen: onder meer met kennisinstellingen, beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers.