Zeeuws meisje bord

Stap 1: Een stevige bedding maken

Main content

We durven te dromen. Onze ambitie en drive liegen er niet om: een wereld op voorhand wordt ingezet op het duurzaam inzetten van mensen, processen en middelen. Waarin grondstoffen hergebruikt worden en energie na gebruik wordt teruggewonnen. Een wereld waarin het logisch is dat we zo denken, en duurzaam ontwikkelen de norm is geworden. Een gesloten kringloopketen. Niet alleen met spullen, maar ook circulariteit van kennis en middelen. Een echt circulaire wereld.

Terwijl we in gedachten al op de top van de berg staan waar onze visie werkelijkheid is geworden, weten we dat we nog een hele tocht te gaan hebben. Een tocht waarin we veelkoppige monsters tegen kunnen komen, en schijnbaar onoverbrugbare kloven. In een systeemwereld die nog op een heel andere golflengte is ingericht. Een tocht waarin we anderen willen verleiden om mee te bewegen.

Deze tocht zal veel van ons vragen:

 • uithoudingsvermogen
 • lef
 • kritische zelfreflectie
 • (onze eigen) monsters in de ogen kijken
 • de weg die we voor ogen hebben ook ter discussie durven stellen

Er is een diepgaand besef: deze reis kan ieder van ons niet alleen volbrengen

Wat hebben we dan nodig?

 • maatjes
 • sparren
 • op adem komen
 • netwerk van gelijkgestemden

Waarom hebben we dat nodig?

Een stevige bedding is noodzakelijk. In de vorm van maatjes. In onze eigen werkomgeving en daarbuiten. Om samen mee op te trekken, om te sparren, om op adem te komen, om ook onze frustraties en ergernissen af en toe te delen. Dit vraagt tijd investeren in relaties, het goede gesprek voeren, netwerken etc. Maar, hiermee leggen we de basis voor samenwerking en het nemen van eigenaarschap gedurende het proces. Waarin we elkaar ook voeden en scherp houden op ieders eigen balans en energie.

Met een netwerk van gelijkgestemden om te reflecteren en te leren van elkaars ervaringen. Niet té comfortabel, anders blijven we hier hangen en gaan we het echte avontuur niet aan.

Voorbeelden

 • Verschil maken: ‘Ontdekkend leren is niet een uitgestippeld pad, waarop je van tevoren weet wat je gaat tegenkomen. Het is niet per definitie 'leuk'. We zijn gestart met een kleine groep intrinsiek gemotiveerde mensen, die het verschil willen maken.
  Participatietafel Circulaire economie
 • Maatjes zoeken: 'Wat het vraagt is doorzettingsvermogen, van mij en de partners in de keten, lange adem. Werken samen met overheid en bedrijven binnen Greenchange. Opgezet met gezamenlijke doel en ambitie om leefomgeving circulair te maken'.
 • Circulaire economie: groot denken – klein organiseren: Aanhoudend stapjes zetten in de praktijk van de circulaire economie en biobased in Zeeland.
  De Kracht van het verhaal.

(Half)-producten en Tools

 • Persoonlijk maken: model over het verbinden van je persoonlijke (CE) focus aan jouw project, als basis voor wederkerige relaties. Hoe stap je er zelf in?
 • De kracht van een verhaal: De kracht van een verhaal is een belangrijk element om stappen te zetten en mensen mee te nemen in je denken.
 • Creëer beweging: Transitie betekent per definitie verandering. Je wilt van situatie A naar situatie B bewegen. 
 • Leef in parallelle werelden: Maatschappelijke veranderingsprocessen vinden plaats op vele niveaus, op verschillende plaatsen, in verschillende domeinen en sectoren, in real life en op internet, in hoofden en in harten. Slimme sturing is leven in deze parallelle werelden.

Spanningsvelden en dilemma’s

 • Persoonlijke ambitie is keihard nodig om eraan te beginnen, maar durf je die ook ter discussie te stellen: is CE het ultieme streven?'
 • Wat heb je hier al te doen in de balans idealisme-realisme, voor jezelf en je project?
 • Of probeer je toch vooral een snel bruggetje te bouwen met alleen gelijkgestemden...?