Small wins

Persoonlijk maken

Main content

Het verbinden van je persoonlijke (CE) focus aan je project. Dit is binnen de leerkring uitgebreid besproken en samen zijn ze tot een werkwijze gekomen.

De werkwijze ‘circulaire economie: groot denken, klein organiseren’ over het verbinden van je persoonlijke (CE) focus aan jouw project, als basis voor wederkerige relaties. Hoe stap je er zelf in?

Achtergrond

Wat is mijn cirkel van invloed?

Wanneer we elkaar gaan vertellen hoe elke praktijk er uit ziet, dan schrikken we. Het is zo complex! En er zijn altijd nog meer bollen, lijnen en pijlen te trekken. Geen wonder dat we zo druk zijn. Bij Circulaire Economie gaat het altijd om meerdere actoren, meerdere flows van materialen, informatie en energie. Alles lijkt met alles te maken te hebben. Je voelt je verantwoordelijk. Je wilt ook op alle vragen een antwoord geven. Maar we voelen ook dat dat niet helpt. Je kunt Circulaire Economie niet alléén in de benen krijgen, maar hoe organiseer je je omgeving zo, dat er wat focus in komt. Hoe wordt je effectief? We hebben eerder ontdekt dat Circulaire Economie hanteerbaar (dragelijk, effectief, werkbaar) wordt als je je er zelf persoonlijk mee verbindt. Dat wil zeggen: jij kiest een bepaalde persoonlijke focus in de Circulaire Economie en daarmee ga je aan de slag. De spiraal ontstaat door steeds in dit perspectief aan de slag te blijven en regelmatig te reflecteren of het nog bij je past.  Ook is er eerder benoemd dat wanneer je je eigen CE-focus te pakken hebt, dat er dan meteen mensen en onderwerpen zich aandienen die je nodig hebt. Je kunt het niet alleen.

Werkend principe van Cees-Anton de Vries

Het persoonlijk maken van de focus is een van de werkende principes van Cees-Anton de Vries. Door een aantal vragen te stellen in de trant van:

  • Wat is je droom, welke dilemma’s spelen daarbij op en welk gedeeld dilemma is boven komen drijven?
  •  Wat is het ideale team dat hierin het eerste stapje heeft gezet en wat is de bijdrage (geweest) van elke partij?
  • Welk lokaal (concreet, zichtbaar, deelbaar) succes heb je geboekt in de afgelopen periode?
  • Wat is de oogst waar anderen hun voordeel mee kunnen doen (halfproduct, prototype) en welke next step zie je voor je?

In het verleden heeft hij een college gegeven aan het NRP. Een van de studenten in een interview refereert hier aan:

Welk college is je nog het meest bijgebleven?

Het college dat me nog het meeste bijstaat, is onbetwist dat van Cees Anton de Vries van Origame. Op de betreffende cursusdag bezochten wij de Van der Pek buurt in Amsterdam, waar Marjolein Cazemier van Ymere een rondleiding verzorgde. Ymere kreeg voor de renovatie geen draagvlak bij de bewoners en zij heeft toen een grote stap teruggedaan en zich de vraag gesteld: ‘Hoe moeten we dit aanvliegen?’ Zij vertelde hoe zij daarbij het gedachtegoed van Cees had toegepast; het driehoekig denken. Het driehoekig denken laat zien dat je het niet alleen kunt, dat je anderen nodig hebt en waarom. Inspirerend vond ik ook altijd: Als het niet persoonlijk is, werkt het niet. Als het niet verbonden is, werkt het niet. Als het niet driehoekig is, werkt het niet.

Als hulpmiddel reikte Cees Anton de Vries de 2x2 vragenmethodiek aan:

  • Wat is er nu voor jou belangrijk en waarom?
  • Wanneer ben je tevreden over het resultaat?
  • Wat zie ik dan gebeuren?
  • Wie heb je nodig om het samen mee te doen? Wie/wat heb ik daarvoor nodig?
  • Wat is dan nu je eerste stap; wat ga ik nu doen?

Deze vragenmethodiek is nogal altijd een heel waardevol hulpmiddel. Ik heb deze vaak toegepast bij de start van projecten met het projectteam. Het geeft vaak heel veel inzicht in ieders drijfveren en belangen.