Reisverhaal circulaire economie

Stap 4: Grip zoeken - anders denken, anders doen

Main content

We hebben bondgenoten gevonden, langzaam groeit het vertrouwen. Ook al is het soms nog een wankel evenwicht, we kunnen gaan bouwen. Onze grootse ambities heel concreet maken. Klein beginnen helpt ons om sneller van praten naar actie te komen, doordat de inzet en het risico minder groot voelen. We gaan samen experimenteren, uitproberen hoe dat werkt. We werken samen met onze nieuwe bondgenoten actief aan in onze projecten en vormen waar we de gezamenlijke ambitie kunnen materialiseren, soms ver van de gebaande paden. Intussen kijken we wel vast vooruit: wat kunnen we nu doen om dit straks goed te borgen, een grotere impact te maken?

We lopen nog wel geregeld tegen hoge muren of over losse ondergrond. We leren van de hordes die we tegenkomen. We zoeken samen waar we grip vinden, volgen waar de energie op zit, ook al zijn de stapjes klein. Onderweg verliezen we soms een bondgenoot, anderen voegen zich juist bij ons. Soms komen we in een stroomversnelling, bijvoorbeeld als grote namen zich aan ons project verbinden. Heerlijk! Vaste routes uitstippelen heeft geen zin, het gebied is hier echt onontgonnen. Voor ons allemaal, lineair of circulair. Hier botsen belangen en/of komen ze samen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Als het lukt, blijken wat monsters leken ineens onze bondgenoten te zijn. Zo komen we verder!

Onze ambitie blijft ons ijkpunt, maar het proces, de wegen die we samen begaan, zijn minstens zo belangrijk als de inhoud. Ook nu hebben we regelmatig iets van onze ambitie los te laten, om een andere weg uit te zoeken en na te gaan waar dat ons brengt. Wat helpt, is als we ons steeds afvragen: wat is NU nodig? Soms is dat wat inleveren op ambitie of doelen, en meer zakelijkheid en pragmatisme toevoegen om stappen te zetten.

Wat is het soms lastig om tevreden te zijn met de kleine stappen die we zetten! Onze maatjes helpen ons ook hier weer om het in perspectief te zetten. Te zien hoe het voor ons soms voelt als een kleine stap, maar het vanuit de oude wereld soms een grote stap kan zijn. We helpen elkaar om ook die kleine successen te vieren. We zetten stappen die verbonden zijn aan de (steeds meer gezamenlijke) ambitie, en dat is waar het nu om gaat.

Voorbeelden

  • Restart: Re-START staat voor opnieuw beginnen. Ze helpen jongeren die niet meer naar school willen of kunnen naar werk. Dat doen ze het liefst samen met ‘circulaire’ bedrijven.
  • Tiny cabin - Samen ervoor gaan staan: Hoe zorg je ervoor dat theorie en praktijk, droom en werkelijkheid voortdurend gelijk oplopen? Bij het maken van het natte teeltenhuisje (een tiny house) is het werken met een bouwteam een cruciale succesfactor geweest.
  • Emergis: Rijkswaterstaatgebouw als donor voor nieuw gebouw GGZ-instelling Emergis. Niet alleen dat is een nieuwe aanpak, ook hoe het projectteam zelf opereerde was nieuw.

(Half)-producten en Tools

  • Circulair werken smart maken: Het werken aan kringlopen vraagt om te werken in kringlopen. Welke principes/condities heb je dan te organiseren met elkaar?
  • Aanpak Greenchange: Stappenplan om samen aan een keten te bouwen en tot een nieuwe circulaire manier van werken te komen. De aanpak helpt om de grote ambitie stap voor stap inzichtelijk te maken en voor elkaar te kunnen krijgen.
  • Next Economy Aanpak: Integrale aanpak voor het verhogen van economische waarde, door het verbeteren van de maatschappelijke waarde.

Spanningsvelden en dilemma’s

  • Individuen, bedrijven, gemeentes, provincies en rijk hebben allemaal met andere tijdlijnen te maken als het gaat om waar ze op in willen en kunnen stappen. Het is met elkaar zoeken hoe je blijft werken aan doelen op heel lange termijn, terwijl het op korte termijn ook belangen moet dienen om het werkend te krijgen.
  • Groot & klein: klein is nodig om uit de startblokken te komen, groot is nodig om te borgen & versnellen.
  • Goede afspraken maken, opdrachtgeverschap invullen, en tegelijk samen verantwoordelijk blijven voor het geheel.
  • Is er wel voldoende draagvlak en ruimte om het anders te doen dan in de organisatiestructuur en -rituelen van overheden?