beelden van goed werk

Beelden van goed werk voor procesbegeleiders

Main content

Het begeleiden van processen doe je niet vanuit het niets. Vaak heb je als procesbegeleider niet alleen een compilatie aan opleidingen achter de rug, maar door de loop van de jaren heb je ook je rugzak gevuld met allerlei technieken, opvattingen en handelingsrepetoir. Toch blijft het een vak met stevige uitdagingen. Goed werk zit immers in het moment.

Is het zijn van procesbegeleider zijn op het vlak van duurzaamheid nu meer van hetzelfde, of voegt het daar nog eens zo zijn eigen laag en uitdagingen aan toe? Wij denken dat laatste. En wij hebben er vanuit Duurzaam Door dan ook belang bij om dit vak van procesbegeleider in de duurzaamheidscontext een stap verder te brengen (nog afgezien van het feit dat we het ook buitengewoon interessant vinden om er met elkaar goed naar te kijken).

Maar, hoe doe je dat nu, dat vastpakken van iets wat zo vloeibaar is. Zodra je gaat denken in theorieën of modellen, schiet het immers weg. En het vragen naar succesvolle voorbeelden om die te delen, leek ons ook weinig zinvol. Die praktijk ziet er immers telkens net iets anders uit.

Wat wij daarom hebben gedaan is een serie interviews gehouden met een aantal van onze procesbegeleiders om ze te vragen om die momenten dat het echt spannend wordt, eens onder de loep te nemen, om er zo achter te komen vanuit welke beelden van goed werk ze gehandeld hebben. Vanuit die kleine portretjes, zijn we vervolgens gaan ordenen: welke soort situaties komen er nu veel voor? En wat kenmerkt die situaties?

Zo ontstonden een aantal beschrijvingen van kritische situaties in het vak van procesbegeleiders die zich richten op het veld van duurzaamheid. Met daarbij een korte typering de kennis die meespeelt, welke handelingen in te zetten, hoe identiteit doorklinkt, maar ook eigen waarden en onderlinge verhoudingen. Elk van die Kritische Beroeps Situaties is voorzien van een aantal ervaringen met daarbij een beeld van goed werk: dus een beschrijving van hoe de betrokken professional werk wil leveren dat goed is, goed doet en goed voelt. Niet als voorbeeld hoe je het ook moet doen, maar om eens te zien hoe collega’s hun afwegingen maken en je daardoor te laten inspireren.

Hieronder vind je de downloads met kritische beroepssituaties, met daarbij een aantal beelden van goed werk.

  • Herken je de kritische situaties? Als je het afgelopen jaar eens terug spoelt, waar ben jij zo’n situatie tegengekomen?
  • Kun je ook herleiden wat je eigen beeld van goed werk in die situaties is?

Wij zouden het mooi vinden om met elkaar dit vak weer een stap verder te brengen. Misschien door elkaar eens te ontmoeten en hieromheen te werken, of door met meer procesbegeleiders een dergelijk gesprek te voeren. We vinden het leuk eens van je te horen hoe je hierover denkt! Mail ons.