Binnentuin van het ministerie van financiën

Iedereen wint met natuurinclusief bouwen

Main content

Wat is de meerwaarde van optimalisatie van de natuur als onderdeel van bouwplannen? Laura van Heeswijk is adviseur natuur en duurzaamheid bij de provincie Overijssel. Ze vertelt dat de provincie beleid heeft ontwikkeld, zodat bouwprojecten niet alleen rekening houden met natuur, maar er ook van profiteren. Oftewel natuurinclusief bouwen. Daarmee winnen alle partijen.

Wie door Nederland reist, ziet dat we overal bouwen. We verbeteren de infrastructuur, kantoorpanden verrijzen, woonwijken en bedrijventerreinen stampen we uit de grond. Maar houden we bij die projecten wel rekening met de natuur?

Natuur als toegevoegde waarde

Bij veel bouwprojecten lijkt het dat de natuur in de verdrukking komt. De mens is afhankelijk van een gezond ecosysteem. Daarom is het heel belangrijk dit mee te nemen bij nieuwbouwprojecten en renovaties. De bouwplannen moeten de ontwikkeling van de aanwezige natuur stimuleren. Denk aan het aanbrengen van groene daken, zorgen voor een diversiteit aan flora in de omgeving of nesten in muren voor zwaluwen, mussen en vleermuizen. En op een manier dat een gebouw er niet door wordt verzwakt. Sterker nog, de toepassingen moeten een toegevoegde waarde zijn voor het gebouw zelf. Bijvoorbeeld nesten onder de daken aanbrengen, waarbij de nesten ook zorgen voor een goede ventilatie van het dak.

Overleg stakeholders

In editie nummer 5 2019, van het blad Bouw en uitvoering, vertelt Laura van Heeswijk over haar werkwijze om natuurinclusief bouwen te stimuleren en te realiseren. Voordat een bouwproject wordt gestart, gaan stakeholders uit verschillende disciplines met elkaar in overleg. Denk aan stedenbouwkundigen, architecten, projectontwikkelaars, Staatsbosbeheer, gemeenten, Natuur & Milieu en anderen. Zodoende kan natuurinclusief bouwen een duurzame plek in de plannen innemen.

Participatietafel 

De provincie neemt een andere rol aan dan voorheen. In plaats van bevoegd gezag, is er nu meer sprake van faciliterend als aanjager. Provincie Overijssel werkt daarbij ook samen met de DuurzaamDoor participatietafel  Biodiversiteit (natuurinclusief bouwen).

Lees het hele artikel in Bouw en Uitvoering nr.5, 2019 (p. 30 t/m 39)