Lees meer over circulair bouwen

In de bouwsector zijn veel kansen voor het sluiten van kringlopen, vermindering van energie- en grondstofverbruik en het toepassen van innovaties, aanwezig. Vanuit sociale innovatie in een groene economie is DuurzaamDoor bezig met de ontwikkeling van de aanpak innovaties en leren in de bouwsector, samen met provincies en het middelbaar en hoger onderwijs.

Energieneutraal

Hoe kan bij bestaande woningen het grondstoffen- en energiegebruik worden verminderd? Een van de mogelijke circulaire oplossingen is om over te gaan van ‘bezit naar lease’ bij grote stroomgebruikers zoals witgoed, waarbij de energie-efficiëntie enorm wordt verbeterd. Dit zorgt voor een vermindering van grondstof- en energiegebruik en stimuleert de stap naar energieneutraal.

De markt lijkt niet in staat om samenwerkingspartners op te zoeken of om zelf te innoveren, zodat er een compleet pakket van energiebesparende maatregelen kan worden aangeboden. Ondertussen groeit op de consumentenmarkt de vraag om op termijn van het aardgas af te gaan.

Meer informatie

Lees hier het stappenplan Circulair bouwen van RVO.