Meer over Onderwijs

Main content

We zijn samen verantwoordelijk om nieuwe generaties op te leiden om te werken aan de vraagstukken van de toekomst. Jongeren vragen hier ook steeds meer zélf om.

Doelstellingen

Het onderwijs – van basisschool tot en met universiteit – is van groot belang bij het werken aan een groene economie. Onderwijs legt de basis bij onze jeugd en jongeren om zich te interesseren voor de aarde als systeem. En om zich kennis en vaardigheden eigen te maken om op een duurzame manier te leven en te werken. DuurzaamDoor heeft specifieke doelstellingen op het gebied van onderwijs die zij samen met de Coöperatie Leren voor Morgen oppakt:

  • inhoud over natuur, milieu en duurzaamheid verankeren in het onderwijssysteem
  • lesmateriaal en –activiteiten breed beschikbaar maken, bijvoorbeeld via Kennisnet
  • docenten ondersteunen, bijvoorbeeld via duurzaamheidsnetwerken voor het onderwijs
  • stimuleren van betekenisvol leren, dus leren aan de hand van reële vraagstukken en op locaties buiten de school, zoals in schooltuinen, techniekcentra, bedrijven, etc..

De Coöperatie Leren voor Morgen bundelt de vele initiatieven en activiteiten en maakt ze als platform zichtbaar op haar website.

Thema