workshop sociale-innovatie

Meer over Samenwerken

Main content

De basis van werken aan het verduurzamen van de samenleving en de transitie naar een groene economie is samenwerken. Zo kunnen we belangrijke vraagstukken oplossen en nieuwe duurzame ondernemersvormen ontdekken. Een samenleving waarin ook ondernemers duurzaam en circulair produceren. Maar hoe begin je? En waar vind je kennis en ervaring?

De energieke overheid

Hoe kan de overheid samenwerken met maatschappelijke initiatieven voor een groene en veerkrachtige economie? Hoe kan zij innovatieve niches stimuleren, faciliteren en verbinden zodat ze uitgroeien tot brede toepassing en gebruik? De bundel 'De energieke overheid' biedt hiervoor inspirerende visies van toonaangevende deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de rijksoverheid. Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie.

Duurzaamheidsnetwerken

Ons kennisprogramma voor sociale innovatie helpt initiatiefnemers op weg door het vormen van duurzaamheidsnetwerken. Wij zorgen voor samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via een 'sociaal instrumentarium'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan netwerken en coalitievorming. Op deze en andere innovatieve manieren werken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en burgerinitiatieven met elkaar samen aan maatschappelijke vraagstukken en duurzame ondernemersvormen.

De economie van morgen

Door het vormen van nieuwe duurzaamheidsnetwerken komen ondernemers, burgers en organisaties van onderop vaak tot betere oplossingen. Ze werken daarbij samen met onderwijs, onderzoek en overheden. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, vinden manieren om hun bedrijf te verbeteren. Dat doen ze samen met nieuwe partners. Duurzame ondernemers bouwen daarmee aan de economie van morgen.
Lees het uitgebreide artikel met voorbeelden op www.ondernemersbelang.nl.