Meer over Samenwerken

De basis van werken aan het verduurzamen van de samenleving en de transitie naar een groene economie is samenwerken. Zo kunnen we belangrijke vraagstukken oplossen en nieuwe duurzame ondernemersvormen ontdekken. Een samenleving waarin ook ondernemers duurzaam en circulair produceren. Maar hoe begin je? En waar vind je kennis en ervaring?

De Energieke overheid

Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie.

Hoe kan de overheid samenwerken met maatschappelijke initiatieven voor een groene en veerkrachtige economie? Hoe kan zij innovatieve niches stimuleren, faciliteren en verbinden zodat ze uitgroeien tot brede toepassing en gebruik? Deze bundel biedt hiervoor inspirerende visies van toonaangevende deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de rijksoverheid op de mogelijkheden voor de overheid om duurzame innovaties te stimuleren, te verbinden en op te schalen.

Duurzaamheidsnetwerken

Ons kennisprogramma voor sociale innovatie helpt initiatiefnemers op weg door het vormen van duurzaamheidsnetwerken. Wij zorgen voor samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via 'sociaal instrumentarium'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan netwerken en coalitievorming. Op deze en andere innovatieve manieren werken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en 'onderop' (burgerinitiatieven) met elkaar samen aan maatschappelijke vraagstukken en duurzame ondernemersvormen.

De economie van morgen

Door het vormen van nieuwe duurzaamheids-netwerken komen ondernemers, burgers en organisaties van onderop vaak tot betere oplossingen. Ze werken daarbij samen met onderwijs, onderzoek en overheden. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, vinden manieren om hun bedrijf te verbeteren. Dat doen ze samen met nieuwe partners. Duurzame ondernemers bouwen daarmee aan de economie van morgen.
Lees het uitgebreide artikel met voorbeelden op www.ondernemersbelang.nl.