Meer over Voeding en Gezondheid

Naast bewegen, alcohol en roken bepaalt ook de factor voeding hoe gezond jij bent. De voeding die je eet heeft invloed op je gezondheid en het krijgen van bepaalde ziektes. Deze vier factoren heeft ieder mens zelf in de hand: elk mens kan zijn leven op een gezonde manier beïnvloeden. Elke dag weer. Keuzes om gezonder te gaan eten vereisen vaak een verandering van je dagelijkse gewoontes. Maar ook de omgeving waarin je leeft kan hier invloed op hebben. Hierbij kun je denken aan de mensen om je heen, je werk, wijk of school. De projecten binnen de pijler Voeding & Gezondheid hebben daarom niet alleen als doel om meer kennis uit te wisselen over gezonde voeding, maar er ook voor te zorgen dat dit aansluit op een gezonde leefstijl.