Meer over Werkgelegenheid

Circulaire economie is van invloed op de werkgelegenheid. Bepaalde functies gaan  veranderen of zelfs verdwijnen. En er ontstaan nieuwe functies zoals bijvoorbeeld de grondstofmakelaar. Ook de werkwijze verandert: in plaats van het slopen van een gebouw zal een gebouw geoogst worden en dat vraagt andere kennis en kunde.

Veranderingen

Het kan zijn dat er binnenkort CO2-specialisten zijn die weten wat je daarmee kunt maken. Welke veranderingen zien we nu al in de werkgelegenheid? Welke veranderingen zien we eraan komen en welke gevolgen heeft dit voor de sturing vanuit de (decentrale) overheid? Hoe gaan overheden hier nu al mee om? Welke rol kunnen andere O’s (Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en Onderop) hierin spelen?

Stappen maken

Vanuit het programma DuurzaamDoor willen we inzicht krijgen en een volgende stap definiëren. Ook willen we met de DD-aanpak betekenisvol leren organiseren, met de 3 C’s (Coöperatie, Co-creatie en Cofinanciering) en de 6 O’s samen.

Welke stap ziet u? Laat het ons weten via duurzaamdoor@rvo.nl.