groep mensen aan het netwerken

Participatietafel CoP Regionale transities

Main content

De Participatietafel CoP's Regionale transities geeft een slagvaardige impuls aan de regio om maatschappelijke opgaven te realiseren. Hierin erkent zij de verschillen in rollen, zoals in de leefwereld en de systeemwereld en in de ondersteuning van de proces- en kenniswerkers. De participatietafel bedenkt kleine lokale oplossingen voor grote opgaven, die het leren versnellen. Zij stimuleert interactie, compassie en begrip voor elkaars rol en draagt zo bij aan nieuwe inhoud en nieuwe werkvormen.

Doel

De succesvolle inzet van sociale meerwaarde en de potentie van het gebied als katalysatoren van meervoudige waarde creatie in de regio, zichtbaar in de vorm van overdraagbare prototypes. De start vond plaats in november 2017. Lees meer in het artikel 'unieke ontwikkelmotor' op Publiekdenken

In april 2019 kwamen we in Limburg bij elkaar rond het thema “100 procent sociaal wonen en werken”.

Wat zijn onze principes?

Deze participatietafel werkt op basis van de volgende principes:

  • Wij delen een missie en een doel waar iedereen aan wil bijdragen, in plaats van moet bijdragen.
  • Wij zijn niet afhankelijk van een centrale leiding, maar steunen op eigen initiatief.
  • De besturing en de uitvoering van de werkzaamheden liggen in dezelfde hand.
  • Overwegend horizontale samenwerking, inclusief onderlinge afstemming en onderhandeling, in plaats van verticale aansturing.
  • Ieder lid van de organisatie in de regio levert een bijdrage aan het succes, toekijken of alleen kritiek uiten is niet acceptabel.

Hoe werken we?

Vier keer per jaar bezoekt de participatietafel een regio. 2 á 3 urgente opgaven staan dan centraal. Deze behandelen betrokkenen vanuit de systeem- en de leefwereld, met ondersteuning van proces- en kennismensen. Zo worden 2 tot 3 projecten geïnitieerd, gericht op lokaal succes binnen een half jaar. In de projecten wordt kennis ontwikkeld die elders ook toepasbaar is (prototypes).

Deze participatietafel werkt samen met:

Bommelerwaar, Atos, buro Mozaiek, provincie Flevoland, Inspiratie Inc, Saxion Hogeschool, Lijnspel, provincie Zuid-Holland, Natuur- en Milieufederatie  Flevoland, Eau de Vie, provincie Zeeland, Foodcouncil MRA, TSGnetwerk, Sol Creatie, RVO, Noorden Duurzaam, LNV, Gebied coöperatie Rivierenland, Burosa, Gebieds coöperatie Rivierenland, Cailin, TSG netwerk, provincie Zuid Holland, Stichting Johannafonds, provincie Limburg, Stichting Johannafonds, provincie Noord-Brabant, provincie Flevoland, Gebied coöperatie Rivierenland, GDO, Kracht in Nederland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Natuur en Milieufederatie Flevoland, provincie Noord-Holland en RVO.nl.