Biodiversiteit participatietafel natuurinclusief bouwen

Participatietafel Natuurinclusief bouwen

Main content

De Participatietafel Natuurinclusief bouwen geeft een impuls aan manieren van bouwen die rekening houden met de natuur. Al tijdens de ontwikkelfase van een bouwtraject is het belangrijk om hierop te letten.

We proberen groene en rode/grijze netwerken te verbinden door gezamenlijk activiteiten en projecten te organiseren en initiatieven te nemen. Centraal staat dat partijen kennis met elkaar delen en van elkaar leren. We proberen ook om met andere netwerken het onderwerp natuurinclusief bouwen onder de aandacht te brengen.

Samen versnellen

We werken samen met onze partners aan een ingrijpende verandering voor natuurinclusief bouwen. Dat doen we met: Heijmans, NL Greenlabel, Provincie Noord-Holland, IVN, Gemeente Zeist-Heuvelrug, Gemeente Den Haag, VHG, AM, WUR, Vogelbescherming, TU Delft, Ballast-Nedam Development en de Provincie Overijssel. Naast deelnemers van de participatietafel is er ook een groeiend netwerk eromheen dat interesse heeft in de ontwikkelingen.

Drie actiesporen

De participatietafel verbindt ‘groene netwerken’ met ‘rode en grijze netwerken’. Daar leren we van elkaar, wisselen we kennis uit en doen ideeën op. Op dit moment werken we aan drie elkaar samenhangende actiepunten:

1. Community of  Practice (CoP) transitie natuurinclusief bouwen

  • informeert over de omslag naar natuurinclusief bouwen
  • wisselt en diept goede voorbeelden uit
  • maakt geleerde lessen expliciet
  • inspireert deelnemers met maatwerkkennis
  • versterkt actief de verbinding te tussen groene en rode/grijze netwerken.

2. Podium voor natuurinclusief bouwen

Met een prijsvraag willen we gemeenten die beleid hebben voor natuur/biodiversiteit inspireren om dit een rol laten spelen in hun uitdagingen op het gebied van bouw en stedelijke ontwikkeling. En daarmee daadwerkelijk in de concrete uitvraag/aanbesteding voor projecten. Het gaat niet om iconische projecten, maar om initiatieven die stapsgewijs uitgebreid worden. Deze projecten publiceren we als learning histories. Die krijgen op weer een plekje in de leerkring.

3. Maatwerkonderzoek

We willen beter begrijpen wat de achterliggende processen en beslissingen zijn in gemeentelijke uitvraagtrajecten en bij enkele grijze/rode partijen. Ook richt ‘maatwerkonderzoek’ zich op expertise inbreng en state of the art-overzichten in de andere actiesporen.

Meer weten?

Thema