omgevingswet programma informatie participatietafel omgevingswet

Participatietafel Omgevingswet

Main content

“Omgeving ontmoet Omgevingswet” is een deelprogramma van DuurzaamDoor. Het is een vervolg op het rapport “Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet” dat in januari 2018 is gepubliceerd.

De kern van dat advies was om een leercarrousel in te richten waarin een achttal regionale bijeenkomsten een centrale rol spelen. Die regionale tafels worden ingericht vanuit uiteenlopende vormen van maatschappelijk initiatief. Initiatiefnemers nodigen overheden, wetenschappers, ervaringsdeskundigen uit om samen te verkennen wat er nodig is om bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet meer aandacht te geven aan het perspectief van initiatieven van inwoners, start ups e.d. 

Participatietafel Omgeving Ontmoet Omgevinsgwet werkt samen met

Greenwish, Kracht in Nederland, de Coöperatieve Samenleving, Social designer bureau van Strien en Eigeman advies en het CNME Maastricht. De aanpak moet leiden tot een goed beeld voor beleidsmakers rond de omgevingswet (o.m. ADSMO) en tot een advies voor de DuurzaamDoor-aanpak in de jaren 2019 en 2020.