Participatietafel Onderwijs

Main content

Onderwijs neemt in het programma Duurzaam Door een speciale positie in. Het programma draagt bij aan het realiseren van kwalitatief goed en actueel onderwijs en zet daarnaast onderwijs in om een duurzame, groene economie dichterbij te brengen. In de periode 2013-2016 is door DuurzaamDoor rond onderwijs o.a. ingezet op het ondersteunen van onderwijsnetwerken gericht op het delen van informatie en good practices en het (verder) professionaliseren van leerkrachten en docenten. Daarnaast was er inzet op het (doen) ontsluiten van lesmaterialen en projecten.

Coöperatie Leren voor Morgen

Ook in de periode vanaf 2017 bleef DuurzaamDoor zich voor deze zaken inzetten, maar de regie ligt meer bij de spelers uit het onderwijsveld zelf. Deze spelers zijn verenigd onder de Coöperatie ‘Leren voor Morgen’. Zodoende zijn het de professionals binnen het onderwijs zelf die vorm en inhoud geven aan duurzaamheid in het onderwijs, of beter aan Duurzaam Onderwijs.

De coöperatie Leren voor Morgen is op initiatief van DuurzaamDoor opgericht om de bestaande netwerken en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs te bundelen en om activiteiten af te stemmen. Gezamenlijk zetten de leden zich in om duurzaamheid structureel te verankeren in het onderwijs.

Duurzaamheid in het DNA van het onderwijs

Het doel van de coöperatie is de integratie van duurzaamheid in het DNA van alle onderwijsniveaus en sectoren, zodat gebouw, organisatie, curriculum, onderwijsvaardigheden, en omgeving elkaar versterken. “Wij willen nieuwe generaties zodanig opleiden dat zij in staat zijn om te werken aan de vraagstukken van de toekomst (de Sustainable Development Goals ) en gemotiveerd en geïnspireerd zijn om concrete bijdragen te leveren. Als burger én als professional in hun latere beroepspraktijk. Hiermee helpen wij de leerlingen en dus de samenleving om een duurzame toekomst vorm te geven”, aldus Giuseppe van der Helm, coördinator van de coöperatie Leren voor Morgen.

Leren voor Morgen is aangewezen als coördinator van Sustainable Development Goal 4 over onderwijs. Onderwijs wordt daarbij gezien als voorwaarde voor het slagen van alle andere 16 SDG’s.

Samenwerkende leden

Een actuele lijst van samenwerkende leden is te vinden op de website van Leren voor Morgen . Alle onderwijssectoren zijn vertegenwoordigd en de lijst groeit nog gestaag. De coöperatie zoekt actief naar dwarsverbanden met de participatietafels van DuurzaamDoor. In de activiteiten ontstaan steeds meer cross-overs, waardoor er meer impact is.

Je kunt je op meerdere manieren aansluiten bij de coöperatie Leren voor Morgen. Als organisatie kun je lid worden en als individu kun je je aansluiten bij een van onze netwerken voor duurzaam onderwijs in het PO, VO, MBO of HO. 
Sluit je bij de Coöperatie Leren voor Morgen aan.

Contactpersonen

Giuseppe van der Helm is coördinator van de Coöperatie Leren voor Morgen.
Contactpersoon DuurzaamDoor-Onderwijs is Ellen Leussink.

Redactie leren voor Morgen

De coöperatie heeft een redactie die blogs schrijft over wat er speelt in het onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling en een agenda bijhoudt met toekomstige activiteiten. Zij haalt succesverhalen op uit het veld om de koplopers in het zonnetje te zetten en andere scholen (docenten en bestuur) te inspireren om ook met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Nieuwsbrief Leren voor Morgen

De Coöperatie Leren voor Morgen brengt maandelijks de Nieuwsbrief 'Leren voor Morgen' uit. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes op het gebied van Duurzaamheid in het onderwijs en abonneer je op de Nieuwsbrief van de Coöperatie Leren voor Morgen

Thema