Participatietafel Regionale netwerken

De Participatietafel Regionale netwerken (PTRN) geeft een impuls aan de regio als slagvaardige schaal om maatschappelijke opgaven te realiseren, met erkenning van rolverschillen zoals tussen leefwereld en systeemwereld en ondersteuning van de proces- en kenniswerkers. De PTRN maakt kiemcellen: kleine lokale oplossingen voor grote opgaven, die het leren versnellen. We stimuleren interactie, compassie en begrip voor elkaars rol en dragen zo bij aan nieuwe inhoud en nieuwe werkvormen.

Doel

De succesvolle inzet van sociale meerwaarde en de potentie van het gebied als katalysatoren van meervoudige waarde creatie in de regio, zichtbaar in de vorm van overdraagbare prototypes.

Wat zijn onze principes?

Het PTRN gezelschap werkt op basis van de volgende principes:

  1. We delen een missie en een doel waar iedereen aan wil bijdragen, i.pv. moet bijdragen.
  2. We zijn niet afhankelijk van een centrale leiding, maar steunen op eigen initiatief.
  3. De besturing en de uitvoering van de werkzaamheden liggen in dezelfde hand.
  4. Overwegend horizontale samenwerking, inclusief onderlinge afstemming en onderhandeling, i.p.v. verticale aansturing.
  5. Ieder lid van de organisatie in de regio levert een bijdrage aan het succes, toekijken of alleen kritiek uiten is niet acceptabel.

Hoe werken we?

Vier keer per jaar bezoekt de PTRN een regio. Twee á drie urgente opgaven staan dan centraal. Ze worden behandeld door betrokkenen vanuit de systeem- en de leefwereld, met ondersteuning van proces- en kennis mensen. Zo worden twee á drie projecten geïnitieerd, gericht op lokaal succes binnen een half jaar. In de projecten wordt kennis ontwikkeld die elders ook toepasbaar is (prototypes). 

De Participatietafel regionale netwerken werkt samen met:

Bommelerwaar, Atos, buro Mozaiek, provincie Flevoland, Inspiratie Inc, Saxion Hogeschool, Lijnspel, provincie Zuid-Holland, Natuur- en Milieufederatie  Flevoland, Eau de Vie, provincie Zeeland, Foodcouncil MRA, TSGnetwerk, Sol Creatie, RVO, Noorden Duurzaam, LNV, Gebied coöperatie Rivierenland, Burosa, Gebieds coöperatie Rivierenland, Cailin, TSG netwerk, provincie Zuid Holland, Stichting Johannafonds, provincie Limburg, Stichting Johannafonds, provincie Noord-Brabant, provincie Flevoland, Gebied coöperatie Rivierenland, GDO, Kracht in Nederland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Natuur en Milieufederatie Flevoland, provincie Noord-Holland en RVO.nl.