'

Participatietafel Voedsel

Main content

Voedsel is de eerste levensbehoefte van de mens. Ons huidige voedselsysteem is nog niet duurzaam. Belangrijke vraagstukken rondom onze voedselvoorziening gaan over hoe we de groeiende wereldbevolking kunnen blijven voeden, maar ook over gezond en veilig voedsel, gezonde voedingspatronen en duurzame en circulaire productiesystemen.

Participatietafel Voedseltransitie

De Participatietafel Voedseltransitie wil de overgang naar een duurzaam voedselsysteem versnellen. Denk bijvoorbeeld aan de vermindering van voedselverspilling, de vermindering van dierlijke eiwitproductie en -consumptie, maar ook de korte ketenbenadering en de verbetering van de relatie tussen voeding en gezondheid.

DuurzaamDoor ondersteunt met de Participatietafel Voedseltransitie de multi-stakeholder dialoog tussen experts uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden gevoed door input van andere relevante stakeholders en netwerken. Uiteindelijk moet de voedseltransitie leiden tot voldoende gezond voedsel voor iedereen op een gezonde planeet.

Thema