Oplossen

Project Dilemmabox – Stichting Tijdgeest

Main content

Doorontwikkeling van casussen voor de dilemmabox met het accent op de rol van water in de circulaire economie. De dilemmabox is een online tool en onderwijsaanpak ontwikkeld in samenwerking met Technasium docenten, deskundigen en coördinatoren. Met de dilemmabox worden belangrijke en moeilijk oplosbare vraagstukken (dilemma’s) rondom watergerelateerde thema’s belicht en in projectvorm aangeboden aan het voortgezet onderwijs. De ambitie is om verder op te schalen naar hbo-niveau. Het project past qua filosofie, intentie en opzet goed binnen de Participatietafel Water. De methode kan leerlingen daadwerkelijk helpen, er is al sprake van goede co-creatie en een ruime aanhaking van vertegenwoordigers uit diverse lagen van de samenleving.