waterveiligheid

Project Gebiedsrating Rijnland - De Coöperatieve Samenleving

Main content

Wie betaalt wat voor onze waterveiligheid? Die vraag is complex omdat tal van partijen belangen hebben en met elkaar moeten samenwerken: publiek, burgerlijk, privaat. Klimaatproblemen spelen een rol, mee koppel-kansen, belanghebbenden, schade, kosten van het voorkomen van schade en oplossingen op wijkniveau. Echter, als dat in kaart is gebracht, kun je er beter een prijskaartje aan hangen, ofwel een zogenaamde gebiedsrating: een waardering voor gebieden die zich klimaatbestendig organiseren. Dat levert relevante informatie op voor banken, verzekeraars en herverzekeraars, die ook toekomstige investeringen in het gebied. Dit project stimuleert het denken om de kosten voor verduurzaming beter in kaart te brengen.