Water onderzoek

Project Lesmodule waterkwaliteit & ecologie voor bovenbouw vo - Waterspin

Main content

De lesmodule waterkwaliteit & ecologie voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs vergroot het inzicht in het watersysteem als geheel, verdiept het bewustzijn van de waarde van water en geeft zicht op de eigen rol en mogelijkheden in relatie tot water en duurzaamheid. Scholieren worden uitgedaagd om met een nieuwsgierige bril water in hun directe omgeving te onderzoeken en hun observaties en resultaten via online (web)applicaties en social media te delen met elkaar, het waterschap en de wereld daarbuiten (Citizens Science). Een dergelijke module in deze samenhang, voor deze doelgroep en de verbinding met actuele ontwikkelingen, kennis en inzichten uit de wetenschap en waterbeheer bestaat nog niet. De pilot op 5 scholen levert interessante leerervaringen voor anderen.