Jongeren werken samen

Project Serious game klimaatadaptatie – Gemeente Den Haag

Main content

De Serious Game Klimaatadaptatie is een spel waarin de spelers zelf aan zet zijn om een passende oplossing te ontwikkelen voor de gevolgen van klimaatverandering. En dan in het bijzonder voor wateroverlast in de gebouwde omgeving. Het spel laat de speler ervaren dat het een gezamenlijk probleem is en dat iedereen een rol kan (en moet) spelen in de oplossing ervan. Hoewel geschreven voor het voortgezet onderwijs, is het ook aansprekend voor burgers. In dit project wordt gebruikgemaakt van nieuwe technieken die aansluiten bij het hedendaags onderwijs. Ook is het onderwijs goed betrokken bij de uitwerking. Het initiatief kan onder andere daardoor interessante leerervaringen opleveren en opschaling naar andere regio’s is goed mogelijk.