Game

Project VR-expedities – Universiteit Utrecht

Main content

Er is veel interesse bij aardrijkskundedocenten in de toepassing van Virtual Reality (VR) expedities in  hun lessen. VR zorgt voor impact. Deze expedities creëren een virtuele veldwerk leerervaring zonder de beperkingen van een fysiek veldwerk, wat vaak veel gedoe in roosters met zich meebrengt. 
Er zijn nog weinig VR-expedities beschikbaar die zich richten op de kenmerken en de werking van het watersysteem in Nederland, en op vraagstukken over waterveiligheid, waterwateroverlast en waterbeschikbaarheid. 
Deze nieuwe techniek sluit aan bij het hedendaags onderwijs. VR-expedities leveren belangrijke kennis op voor het schoolvak aardrijkskunde in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, en hoe je deze het beste kunt voeren en inbedden in de onderwijspraktijk. Ook is er geen onderzoek bekend over de impact die VR heeft op leerlingen en wat de leereffecten zijn in het voortgezet onderwijs.