control room

Project Water de Baas expositie – Batavialand en Waterschap Zuiderzeeland

Main content

Batavialand, dat jaarlijks al 110.000 bezoekers ontvangt, ontwikkelt een nieuwe educatieve expositie ‘Water de Baas’. Deze expo wordt opgezet in een spelvorm waarin de bezoekers na een korte inleiding zelf aan de slag gaan in de zogenaamde ‘control room’. Daarin pakken ze verschillende waterproblemen rondom veiligheid en overlast in Nederland aan. Aan ‘innovatietafels’ worden bezoekers uitgedaagd om mee te denken over oplossingen voor de toekomst. 

Met de bijdrage van Duurzaam Door_PTW wordt de expositie doorontwikkeld naar de doelgroep voortgezet onderwijs, de samenwerking met scholen versterkt, en zal dit naar verwachting meer bezoekers naar Batavialand trekken. Dat vergroot ook het bereik van de boodschap op het gebied van duurzaamheid in water.