wijk en zonne-energie

Sessie omgevingswet Amsterdam

Main content

Sessie Amsterdam (door de Coöperatieve Samenleving) met casus Coöpolis

Een twintigtal bewonersinitiatieven in de Metropoolregio Amsterdam bezint zich op de oprichting van Coöpolis Amsterdam. Ofwel een leer-, kennis en ervaringsomgeving voor de weerbarstige praktijk van het inschakelen van burgers en sociale firma’s in het fysieke, sociale en economische domein van de stad. Enkele bevindingen uit de bijeenkomst:

  • Waarde en winst van grondexploitatie zijn dominant, waardoor initiatief geen ruimte krijgt om door te ontwikkelen of uit de markt wordt gedrukt door deals tussen overheid, projectontwikkelaars en financiers/beleggers
  • Ambtenaren van grondzaken en die van sociale en groene domein kennen elkaar niet. Veel ambtenaren zien de burger met zijn/haar kennis niet als gelijkwaardig . Velen vinden het spannend om de ‘leefwereld’ in te gaan en ook om regie uit handen  te geven en over te gaan tot faciliteren. De integraliteit van de initiatieven (die vaak een mix kennen van sociale en ecologische waardeontwikkeling) past niet in de verticale governance en budgettering van de overheid.
  • Initiatieven zijn gebaat bij financieringsopties voor de tijd die mensen erin stoppen. Ook hebben ze hulp nodig bij professionalisering, bij juridische zaken en bij begeleiding in gebiedsontwikkelingsprocessen . Een zekere handelingsvrijheid is eveneens van belang. Daarnaast is ondersteuning van belang die faciliteert dat er verbinding ontstaat tussen uiteenlopende initiatieven in de stad en partnerschappen

Thema