wijk en zonne-energie

Sessie omgevingswet Rotterdam

Main content

Sessie Rotterdam (door Kracht in Nederland) met casus Marconia

Marconia is een openbaar experimenteerterrein van 3 hectare grond waar initiatiefnemers kunnen innoveren en experimenteren. Samen met ontwerpers en architecten wordt het gebied tot leven gebracht en wordt waarde gecreëerd. De creatieve ontwikkelingen in het gebied kunnen dienen als voorbeeld voor de rest van Nederland.
Het gesprek ging over hoe Marconia verder te ontwikkelen en hoe meer waarde te creëren gelet op de invoering van de Omgevingswet.

Enkele bevindingen uit de bijeenkomst:

  • Er is waardering dat Marconia het label innovatiegebied heeft. Het is de ‘zandbak’, de speelruimte voor vernieuwing.
  • In de zoektocht naar toekomstige waarden is het belangrijk om te kijken naar de historie van het gebied en te bezien hoe bestaande initiatieven mogelijk te versterken zijn.
  • Je kunt niet om investeerders en projectontwikkelaars heen. Zij kunnen bijdragen aan de (collectieve) waarden in een gebied, waardoor ook de waarde van het vastgoed omhoog gaat. Dus korte- en langetermijndenken met elkaar proberen te verbinden. Denk na over voorwaarden die bewoners en gemeente stellen aan investeerders en projectontwikkelaars.
  • Initiatiefnemers vinden samenwerking  met ambtenaren belangrijk: ‘Zij hebben specifieke kennis die ik als initiatiefnemer nodig heb’. Maar er is ook een stroming die van eigen kracht wil uitgaan en dan het beste bod aan gemeente en ondernemers denkt te kunnen doen.
  • Er is een cultuuromslag bij ambtenaren nodig gericht op integraal werken en terugdringing van risicomijdend gedrag. Voor dit laatste dient de politiek het mandaat te geven voor experimenteren. Ambtenaren moeten de wijken in om te weten wat er speelt; hierbij viel de term scharrelambtenaar.

Thema